Evanjelický kňaz K. Ľ. Semian sa narodil v rodine hlbockého farára. V roku 1841 bol ordinovaný za kňaza a nastúpil ako kaplán na Myjavu. Ďalšími jeho pôsobiskami boli kaplánske miesta v Pešti pri slovenských evanjelikoch, od roku 1850 v Hlbokom pri J. M. Hurbanovi a od roku 1852 v Turej Lúke. Tam si ho o dva roky zvolili za farára, vo funkcii zotrval až do smrti. Počas života podporoval národný kultúrny život Slovákov, bol zakladajúcim členom Matice slovenskej.
V roku 2016 bol na cintoríne v Turej Lúke obnovený jeho náhrobník.
Na budove turolúckej evanjelickej fary odhalili K.Ľ. Semianovi 10. septembra 2017 pamätnú tabuľu Monika Černeková, evanjelická farárka myjavského cirkevného zboru a Ľubomír Batka ml., dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

 

Prvý hasičský spolok, Myjava
Výročia evanjelického kostola, Myjava
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
Obetiam holokaustu, Myjava
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
SNR 1848 -  Anna Kolényová, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Pomník padlých, Turá Lúka
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
Peter Tvrdý  (1850  - 1935),  Myjava
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava
Kamerové systémy