Rodák zo Štverníkov pri Brezovej J. Repta pracoval vo viacerých kovovýrobných podnikoch Československa. Inžinierske vzdelanie získal popri zamestnaní. V roku 1964 nastúpil do podniku Kovové tkaniny Brezová, kde vo funkcii riaditeľa zotrval až do dôchodku v roku 1986. Potom bol istý čas podpredsedom mestského úradu. Fabrika počas jeho pôsobenia rozšírila sortiment z pôvodných pletív o ďalšie strojárske výrobky, zmenila aj názov na Pružináreň a strojáreň, založila učilište a výrazne zvýšila stav zamestnanosti zo 460 na 2200 pracovníkov. Reptov prínos sa na Brezovej prejavil aj v kultúrnom a športovom živote.
Prvé úvahy o pamätnej tabuli, venovanej Jurajovi Reptovi, pripúšťali ju umiestniť ako súčasť Papánkovho pamätníka, čo by asi bolo problematické z hľadiska autorských umeleckých práv. Nakoniec bol J. Reptovi odhalený pamätník pred kovovýrobnou firmou na Dolnom Štverníku 10. júla 2015. Autorom pamätníka z nerezového plechu na hrubo opracovanom lomovom kameni bol architekt Fedor Mikulčík.

Slavomír Michálek: Brezová pod Bradlom - osobnosti (ne)známe, Bratislava 1999, str. 223, 224;
Pamätník Juraja Reptu, in: www.brezova.sk

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Kamerové systémy