Rodák z Turej Lúky Juraj Bašnár v októbri 1942 narukoval a o niekoľko týždňov ho odvelili na východný front do zaisťovacej divízie slovenskej armády. Divízia bola po reorganizácii koncom roka 1943 presunutá do Talianska. Viacerí jej vojaci pod vplyvom povstania na Slovensku prešli k talianskym partizánom. J. Bašnárovi sa prebehnutie k partizánom podarilo až na druhý, či tretí pokus. Po boji proti nemeckým vojakom pri jazere Comacchio zostal od 19. januára 1945 nezvestný. Jeho telo objavili v lete 1945 v močarinách a pochovali v Argente pod menom Giorgio Cecoslovacco, keďže jeho presnejšia identita nebola v tom čase známa.
Začiatkom 60. rokov začal po jeho identite pátrať taliansky novinár Meluschi a následne redaktor Giorgio Gandini z pražského časopisu Československý život. Po výzve uverejnenej 13. januára 1965 v novinách Pravda sa ozval čitateľ, ktorý poznal partizánove meno aj rodisko.
Pamätnú tabuľu Jurajovi Bašnárovi odhalili na Turej Lúke v roku 1984. V Argente je po po ňom pomenovaná ulica.

 

Ján Gálik:Odboj a oslobodenie Myjavy, Myjava 1994, str. 178-181

Prvý hasičský spolok, Myjava
Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
Výročia evanjelického kostola, Myjava
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
Obetiam holokaustu, Myjava
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
SNR 1848 -  Anna Kolényová, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Pomník padlých, Turá Lúka
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
Peter Tvrdý  (1850  - 1935),  Myjava
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava
Kamerové systémy