Johanka Hrebendová Bóriková sa narodila sa v Humpolci v rodine evanjelického kňaza Pavla Bórika, pôvodom z Myjavy. Dospievajúce roky prežila v Sobotišti, Prietrži, Senici a Vrbovciach, na miestach, kde bol jej otec farárom. Vydala sa peštianskeho lekára Hrebendu, ktorého opustila, pretože nedokázala zniesť jeho alkoholizmus a usadila sa u sestry Anny vo Vrbovciach. Znalosti získané od manžela využila v roku 1848 pri ošetrovaní chorých a ranených povstalcov z radov Hurbanových dobrovoľníkov. V ich radoch boli aj jej bratia Jaroslav a Karol. Pochovaná je na cintoríne vo Vrbovciach.
Pamätnú tabuľu venovanú J. Hrebendovej Bórikovej odhalili vo Vrbovciach v októbri 1969 na budove kultúrneho domu. Hlavným rečníkom pri udalosti bol historik Karol Rosenbaum. Plánovaný skorší termín odhalenia nebolo možné dodržať pre celoštátny zákaz zhromaždení. Pri oprave fasády kultúrneho domu asi pred rokom 2000 sa pamätná tabuľa poškodila a už nebola osadená.
V roku 2019 bolo založené Občianske združenie Johanky Hrebendovej Bórikovej. OZ v roku 2020 zrenovovalo jej hrobové miesto a dalo vyrobiť novú pamätnú tabuľu, ktorú osadili na fasáde kultúrneho domu. Tabuľu 26. júla 2020 po službách Božích odhalili predseda OZ Pavol Vendelia a evanjelický biskup Július Filo.

 

Vrbovce 1394-1994, str. 36, 84

Kurucký pamätník na Ostrom vrchu, Vrbovce
Slovenské povstanie, Vrbovce
Obetiam 2. svetovej vojny, Vrbovce
Pomník padlých, Vrbovce
Slovenské povstanie, Vrbovce - Šance
Pavel Jozeffy (1775 - 1848), Vrbovce
Oslobodenie obce, Vrbovce
Evanjelickým kňazom - rodákom, Vrbovce
Eduard Šándorfi (1869 - 1936), Vrbovce
Kamerové systémy