J. Leška bol evanjelickým kaplánom na Myjave, neskôr farárom na Bukovci a Horných Bzinciach. Na Brezovej pôsobil ako farár od roku 1881 takmer do smrti. Od roku 1880 do 1894 bol nitrianskym seniorom, funkcie ho pozbavil cirkevný súd za protesty proti maďarizačným uzneseniam budapeštianskej synody. Bol literárne činný, v Bzinciach založil úverové družstvo.

Na budove evanjelickej fary je pamätná tabuľa s reliéfom poprsia J. Lešku. Bola odhalená dňa 6. júla 1931. Pri slávnostných bohoslužbách bolo vtedy zároveň vysvätených nových šesť kňazov.

 

Ján Bezek: Cirkevná kronika, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1932, Liptovský Svätý Mikuláš, str. 134

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Kamerové systémy