Ján Papánek pochádzal z Brezovej, po štúdiách pôsobil v diplomatických službách novovzniknutej ČSR. Pôsobil striedavo v Prahe a Pittsburgu. Po rozbití ČSR podporoval Benešovu exilovú vládu v Londýne. Po vojne ako československý diplomat protestoval proti udalostiam februára 1948 v ČSR a pracovať potom pre nový režim už samozrejme nemohol. Spolu s manželkou založil Americký fond pre československých utečencov a tiež exilovú politickú organizáciu Radu slobodného Československa. Zomrel v Scarsdale v USA.

V Brezovej pod Bradlom pri námestí je moderná koncepcia pamätníka venovaného J. Papánkovi od autora sochára Jána Höffstädtera. Pomník venovala nadácia Jána a Betky Papánkových z New Yorku. Bol odhalený 12. októbra 1996. Pred pamätníkom je donorská tabuľa.

 

Pamätihodnosti Brezovej...., in: Brezová pod Bradlom (zost. Ján Michálek), Bratislava 1998, str. 401

Kamerové systémy