Ján Papánek pochádzal z Brezovej, po štúdiách pôsobil v diplomatických službách novovzniknutej ČSR. Pôsobil striedavo v Prahe a Pittsburgu. Po rozbití ČSR podporoval Benešovu exilovú vládu v Londýne. Po vojne ako československý diplomat protestoval proti udalostiam februára 1948 v ČSR a pracovať potom pre nový režim už samozrejme nemohol. Spolu s manželkou založil Americký fond pre československých utečencov a tiež exilovú politickú organizáciu Radu slobodného Československa. Zomrel v Scarsdale v USA.

V Brezovej pod Bradlom pri námestí je moderná koncepcia pamätníka venovaného J. Papánkovi od autora sochára Jána Höffstädtera. Pomník venovala nadácia Jána a Betky Papánkových z New Yorku. Bol odhalený 12. októbra 1996. Pred pamätníkom je donorská tabuľa.

 

Pamätihodnosti Brezovej...., in: Brezová pod Bradlom (zost. Ján Michálek), Bratislava 1998, str. 401

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Kamerové systémy