Reformátor Ján Hus bol v roku 1400 vysvätený za kňaza. Vystupoval proti neporiadkom v cirkvi a spoločnosti a tak sa dostal do nemilosti vysokého kléru a kráľa Václav IV. Na naliehanie cisára Žigmunda bol do nemeckej Kostnice (Konstanz) zvolaný koncil, ktorý mal ukončiť schizmu cirkvi (traja úradujúci pápeži súčasne). J. Hus na koncil cestoval s ochranným Žigmundovým listom, ale ten nezabránil, aby ho koncil odsúdil na smrť upálením, pretože Hus nezľavil zo svojich názorov. Rozsudok vykonali hneď v deň odsúdenia 6. júla 1415.
Pomník Jána Husa bol na Brezovej odhalený 9. júla 1922 na Hornom rade. Bol darom Kostnickej jednoty z Prahy slovenským evanjelikom. Biskup Samuel Zoch odporučil umiestniť ho na Brezovú. Dovoz a postavenie pomníka boli potom už v réžii Brezovej. V uvedený deň slávností, ktoré začali vychádzkou na Bradlo k Štefánikovmu hrobu a pokračovali kázňou v evanjelickom chráme, pomník odhalil biskup západného dištriktu evanjelickej cirkvi a.v. Samuel Zoch.
Pri výstavbe sídliska na Hornom rade bol pomník preložený na dnešné miesto Hurbanovej ulice v júni 1988. Dňa 29. júna 1988 bol opätovne odhalený, pravda už pri skromnejšej slávnosti než v roku 1922. Pri príležitosti premiestnenia boli pravdepodobne na ňom umiestnené nové repliky pamätných tabúľ. O dva roky bol v okolí pomníka zriadený park. V septembri až decembri 2015 pomník zreštaurovali sochári Ján Fečo a Andrej Baník. Náklad na obnovu vo výške 9100 € uhradili Ministerstvo kultúry SR a Brezová.
Pieskovcový pomník je dielom moravského sochára Františka Fabiánka. Už v skoršom období ho F. Fabiánek v rovnakom prevedení dvakrát vyhotovil pre Hradec Králové (odhalené 1912, 1914).

Ján Lichner: Pomník M. J. Husa na Brezovej pod Bradlom, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1923, Liptovský Sv. Mikuláš, str. 107-111;

Peter Pavel Uhlík: O histórii brezovského Husovho pomníka, in: Mučeník pravdy Kristovej, Brezová pod Bradlom 2015, str. 61-81;

Filip Lang: Reštaurovanie Pomníka s bustou Jána Husa, in: Novinky spod Bradla 11-12/2015, str. 4

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Kamerové systémy