Vojak Ján Čermák z Bukovca (* 1920) slúžil v pluku útočnej vozby v slovenskej armáde. Po začiatku SNP prešiel aj so svojou jednotkou na stranu povstaleckej 1. československej armády do Banskej Bystrice. Nemecké komando medzi 12. až 16. novembrom 1944 zajalo 25 povstalcov, medzi ktorými bol aj Ján Čermák a nakrátko ich uväznilo v stodole v obci Sihla. Zajatých vojakov potom po skupinách popravili v blízkom lese. V lese pri Sihle pri Brezne nad Hronom sa našla Čermákova vojenská knižka.
Asi v roku 1970 dala obec zhotoviť pamätnú tabuľu pre Jána Čermáka, ktorú osadili na pomníku padlých z 1. svetovej vojny. Nový pomník v obci Jánovi Čermákovi zhotovili v roku 1984. Po lampiónovom sprievode školákov k pomníku vo večerných hodinách 31. augusta ho odhalil tajomník obecného úradu Štefan Gavlas. Hlavný príhovor pri slávnosti predniesol predseda Komunistickej strany Michal Zábražný. Autorkou návrhu pomníka bola miestna výtvarníčka Božena Augustínová. Stavbu pomníka zrealizovali poľovníci a členovia komisie obecného úradu pre výstavbu a zveľaďovanie.

Anna Daneková: Kronika obce Bukovec 1966-1997, str. 49, 232, 233;
Kronika národného povstania na Bukovci, in: Dejiny SNP 1944 (4. zväzok), Bratislava 1984, str. 432

Edward Lanuszewski - Štefan Držka, Bukovec
Pomník padlých, Bukovec
Oslobodenie Červenou armádou, Bukovec
Július Bodnár - Vladimír Roy, Bukovec
Kamerové systémy