Rodák z Lanžhota Jan Bystřický utiekol z protektorátu na Slovensko vo februári 1944 aj s priateľom. Istý čas sa ukrýval a 2. septembra 1944 sa pridal k partizánom Jána Reptu. V kronike obce Hlboké je záznam, podľa ktorého J. Bystřického k partizánom zaviedol Jozef Šlahor z Hlbokého, u ktorého sa ukrýval asi dva mesiace. K samotnému Šlahorovi ho priviedol Ján Pyskatý zo Senice. Reptov oddiel bol začiatkom septembra utáborený v Lopušnej doline. Oddiel prepadol 8. septembra 1944 v susediacej Holešnej doline nemecký konvoj, ktorý smeroval z Brezovej do Vrbového. Pri boji zahynulo 8 nemeckých vojakov a partizán J. Bystřický, ďalší partizán bol ranený. Jan Bystřický spustil paľbu predčasne a jeho odvážne vykročenie do cesty konvoju ho stálo život. Na druhý deň odviezli jeho telo z bojiska a ďalší deň ho pochovali na cintoríne na Košariskách. Podvečer toho dňa prišli na cintorín aj samotní partizáni a nad Bystřického hrobom prehovoril ich veliteľ J. Repta. Po oslobodení si ostatky Jana Bystřického odviezla rodina a uložila ich na cintoríne v Lanžhote.
Na mieste partizánskeho prepadu bol postavený pamätník SNP. Pamätná tabuľa J. Bystřickému sa jeho súčasťou stala asi niekedy po roku 1990. Pri obnove pamätníka v roku 2015, priniesli hostia z Moravy novú pamätnú tabuľu pre svojho rodáka. Venoval ju Český svaz bojovníků za svobodu Břeclav. Odhalenie obnoveného pamätníka sa konalo na slávnosti 9. mája 2015.

 

Milan Varsik: Nepokorená Javorina, Bratislava 1982, str. 143-153;
Michal Krkoš: Odboj v obci Košariská - Priepasné, in: Dejiny SNP 1944 (4. zväzok), Bratislava 1984, str. 521;
Kronika Hlbokého 1951-1989: záznam Jany Slezákovej str. 281

SNP, Košariská - Holešná dolina
Pomník padlých, Košariská
Oslobodenie Červenou armádou, Košariská
Obetiam fašizmu, Košariská
Milan Rastislav Štefánik - škola, Košariská

Kamerové systémy