V chotári Rudníka sa zachoval hrob z 2. svetovej vojny. Je označený pomníkom z drobnej skaly s kovovým štítkom. Podľa vyrazeného nápisu na tomto mieste spočíva Jakob Madalien, zahynúť mal 18. marca 1945. Ako jeho domovská krajina je uvedený Turkestan, čo by mal byť historický názov územia (časti) bývalej ruskej strednej Ázie. Z dostupnej literatúry sa nám nepodarilo zistiť okolnosti jeho smrti, nevieme, či zahynul v radoch partizánov alebo na strane Nemcov. Na myjavské kopanice mohol prísť v októbri 1944 v radoch nemeckého spojeneckého musulmanského pluku, známeho aj ako turkestanská légia. S blížiacim koncom vojny z neho dezertovalo viacero príslušníkov k miestnym partizánom a nakoniec počas vianočných sviatkov z väčšej časti pluk prešiel pri Starej Turej na stranu Snežinského partizánskej brigády.

Kamerové systémy