Štefánikova snúbenica markíza Giuliana Benzoni navštívila rodisko M. R. Štefánika dvakrát. Pri prvej návšteve 1. mája 1938 ju sprevádzala na košariskú faru a bradliansku mohylu Alica Masaryková. Počas druhej návštevy v auguste 1968 zavítala opäť do Košarísk i na Bradlo a prijala čestné občianstvo Brezovej. Nocovala v chate na Mäsiarovej.

Pamätná tabuľa, ktorá pripomína druhú návštevu G. Benzoni bola odhalená po iniciatíve členov Spoločnosti M. R. Štefánika 12. septembra 2014, aj keď ich prvotný zámer predpokladal odhalenie už v roku 2008 k 40. výročiu tejto udalosti. Donorom tabule bola spoločnosť COOP Jednota. Tabuľa je zhotovená podľa grafickej úpravy Fedora Mikulčíka s textom Petra Uhlíka. Tabuľa bola umiestnená na chatu na Mäsiarovej.

 

-pp-: Pamätná tabuľa Giuliany Benzoni odhalená, in: Novinky spod Bradla 9/2014, str. 3

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
Juraj Repta (1923 - 1998), Brezová pod Bradlom - Dolný Štverník
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Padlým v Slovenskom povstaní, Brezová pod Bradlom
Padlým protifašistickým bojovníkom, Brezová pod Bradlom
Jánovi Reptovi a jeho partizánom, Brezová pod Bradlom
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Brezová pod Bradlom
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Oslobodenie Červenou armádou, Brezová pod Bradlom
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Brezová pod Bradlom
Štefan Osuský (1889 - 1973), Brezová pod Bradlom
Tomáš Tvarožek (1892 - 1945), Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Ján Pravoslav Leška (1831 - 1909), Brezová pod Bradlom

Kamerové systémy