V čase, keď bol evanjelickým farárom na Turej Lúke Daniel Krman st., prišiel do obce katolícky biskup Juraj Bársony s vizitačnou komisiou. Vizitácia sa uskutočnila 14. júla 1672 a jej zámerom bolo aj odobrať kostol z rúk evanjelikov. To vyvolalo vzburu domáceho obyvateľstva, ktorá si popri zraneniach členov delegácie vyžiadala aj život biskupovho brata a aj kostolníka, ktorý vizitátorom odmietol vydať kľúče od kostola. Pri odvetných vojenských represáliach bolo za vzburu popravených obesením 12 obyvateľov Turej Lúky.

Pomník pri Turej Lúke na pamäť popraveným Turolúčanom v lokalite Hrajky bol odhalený v roku 1933.

 

Kamerové systémy