V čase, keď bol evanjelickým farárom na Turej Lúke Daniel Krman st., prišiel do obce katolícky biskup Juraj Bársony s vizitačnou komisiou. Vizitácia sa uskutočnila 14. júla 1672 a jej zámerom bolo aj odobrať kostol z rúk evanjelikov. To vyvolalo vzburu domáceho obyvateľstva, ktorá si popri zraneniach členov delegácie vyžiadala aj život biskupovho brata a aj kostolníka, ktorý vizitátorom odmietol vydať kľúče od kostola. Pri odvetných vojenských represáliach bolo za vzburu popravených obesením 12 obyvateľov Turej Lúky.

Pomník pri Turej Lúke na pamäť popraveným Turolúčanom v lokalite Hrajky bol odhalený v roku 1933.

 

Prvý hasičský spolok, Myjava
Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
Výročia evanjelického kostola, Myjava
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
Obetiam holokaustu, Myjava
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
SNR 1848 -  Anna Kolényová, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Pomník padlých, Turá Lúka
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
Peter Tvrdý  (1850  - 1935),  Myjava
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava
Kamerové systémy