Na evanjelickej fare v Krajnom sa časom vystriedalo niekoľko významných osobností. Mená piatich z nich zvečnila pamätná tabuľa, ktorú dal zhotoviť miestny cirkevný zbor. Odhalili ju na budove fary 7. marca 1992.

  • Ján Juraj Boor (1826 - 1879) z Vrbového bol kaplánom v Kostolnom a neskôr farárom na Bukovci. Ako dobrovoľník Hurbanovho vojska bol na niekoľko týždňov uväznený. Od roku 1862 bol farárom v Krajnom a tu i zomrel. Bol autorom nábožnej poézie. Jeho synom bol kňaz Ján Jaromír Boor, ktorý zanechal výraznú životnú stopu v Holíči a tam má aj pamätnú tabuľu.
  • Michal Bodický (1852 - 1935) bol v Krajnom farárom od roku 1895 do 1920. V súdobých periodíkách publikoval biografické a spomienkové články o slovenských osobnostiach.
  • Vladimír Roy (1885 - 1936) e známy ako básnik Slovenskej moderny. V Krajnom bol kaplánom len krátky čas v roku 1911. V neskoršom období bol farárom na Bukovci, kde je mu venovaná pamätná tabuľa.
  • Štefan Krčméry (1892 - 1955) bol evanjelickým kaplánom v Krajnom v rokoch 1915 až 1916. Na kňazské poslanie od roku 1918 rezignoval a venoval sa redaktorskej publicistickej a literárnohistorickej práci. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.
  • Viliam Šulek (1825 - 1848) pochádzal z evanjelickej farárskej rodiny. Počas revolučného obdobia prišiel na krajniansku evanjelickú faru za sestrou, ktorá bola manželkou farára Pavla Štefánika. Zapojil sa do aktivít slovenských Hurbanovcov a pri príchode maďarskej gardy organizoval v obci ozbrojený odpor. Na fare v Krajnom ho zatkli a popravili 20. októbra 1848 pri Bereksegu, ktorý na jeho pamiatku premenovali v roku 1948 na Šulekovo. V. Šulek bol rodákom zo Sobotišťa, kde má odhalenú individuálnu pamätnú tabuľu.

 

Vojnové hroby, Krajné
Adam Cvajniga († 1945), Krajné
Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Krajné
Kamerové systémy