Na prelome rokov 1944 – 1945 sa na kopanici U Kravárikov (Brezová p. Bradlom) ubytovala časť partizánov z Reptovho oddielu. Boli prezradení, okolie bolo obkľúčené nemeckými vojakmi a 6. januára vypukla prestrelka. Najprv partizáni U Kravárikov zastrelili nemeckého vojaka. Partizáni potom unikali, ale boli prenasledovaní. Pri kopanici U Rafčíkov (Bukovec) zastrelili partizána Štefana Držku a neďaleko jeho druha Edwarda Lanuszewského, ktorý sa pokúsil ukryť v hospodárskej budove.
Edward Lanuszewski (*1924) z obce pri poľskom Krakowe bol židovského pôvodu. Utiekol z koncentračného tábora v Terezíne a z protektorátu Čechy a Morava sa dostal na Slovensko. Tu sa 15. novembra 1944 pridal k partizánom Jána Reptu.
Štefan Držka (*25. 12. 1923) z brezovskej kopanice U Držkov (Hurbanova dolina) sa 20. novembra 1944 pridal k partizánom Jána Reptu.
Telá partizánov Lanuszewského a Držku po boji previezli na Turú Lúku a tam boli pôvodne pochovaní. Ich pozostatky 31. októbra 1945 pri veľkolepej pietnej akcii pochovali na cintoríne na Brezovej pod Bradlom. Na kopanici U Rafčíkov bol partizánom E. Lanuszewskému a Š. Držkovi odhalený kameninový pomník s pamätnou tabuľou, ktorý časom chátral. Pomník bol postavený na mieste, kde zahynul Š. Držka. Pred rokom 2013 bol pomník premiestnený a v podstate bol postavený úplne nový na cintoríne na Bukovci, len nápis bol doslovne prevzatý z pôvodného.

Vlastimil Kravárik: Nezabúdajme... in: Novinky spod Bradla 3/2013, str. 9, in: Novinky spod Bradla 4/2013, str. 9, 10;
Milan Varsik: Nepokorená Javorina, Bratislava 1982, str. 164-170;
Peter Pavel Uhlík: Národný pohreb hrdinov Brezovej pod Bradlom, in: www.vtedy.sk

Pomník padlých, Bukovec
Oslobodenie Červenou armádou, Bukovec
Július Bodnár - Vladimír Roy, Bukovec
Ján Čermák († 1944), Bukovec
Kamerové systémy