Rímskokatolícky kňaz Eduard Šándorfi pôsobil vo Vrbovciach 30 rokov. Narodil sa v Bošáci, v roku 1892 bol vysvätený za kňaza. Od mladosti trpel zdravotnými neduhmi a už počas prvého kaplánskeho miesta v Pobedime sa začal venovať liečiteľskej činnosti, v ktorej sa zdokonaľoval po zvyšok života. Vydával časopisy Kresťan a Posol Svätého Antona. Od roku 1905 až do smrti pôsobil vo Vrbovciach. Na tamojšom cintoríne je i pochovaný.
Pamätnú tabuľu s bronzovým portrétnym reliéfom E. Šandorfimu odhalili na fasáde katolíckeho kostola vo Vrbovciach pravdepodobne v roku 1940 (Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch, Bratislava 1963, str. 108). Asi v uvedenom čase vznikol aj náhrobok E. Šandorfiho s rovnakými atribútmi ako má pamätná tabuľa. Náhrobok je signovaný moravským kamenárom A. Sojákom zo Strážnice, ktorý je aj zhotoviteľom pamätnej tabule. Jeho signatúra sa nachádza na hrane oboch bronzových reliéfov.

 

Kurucký pamätník na Ostrom vrchu, Vrbovce
Slovenské povstanie, Vrbovce
Obetiam 2. svetovej vojny, Vrbovce
Pomník padlých, Vrbovce
Slovenské povstanie, Vrbovce - Šance
Pavel Jozeffy (1775 - 1848), Vrbovce
Oslobodenie obce, Vrbovce
Evanjelickým kňazom - rodákom, Vrbovce
Kamerové systémy