Rímskokatolícka farnosť v Lábe sa obnovila v roku 1682. Existovala aj v predošlej dobe, ale pravdepodobne v neusporiadaných pomeroch reformácie zanikla.
Ignác Juračka bol vysvätený za kňaza v roku 1845. Nastúpil na faru v Lábe ako dvanásty farár v poradí. Pri príležitosti 25. výročia svojej vysviacky dal zhotoviť pamätnú tabuľu s menoslovom predchádzajúcich lábskych farárov. Tabuľa je umiestnená v priestoroch lábskej fary. Na tabuli je prvým zaznamenaným farárom Karol Salix so zaznamenaným letopočtom nástupu do funkcie 1662. Najjednoduchším vysvetlením bude pripustiť, že je to omyl I. Juračku alebo kamenára, keďže letopočet založenia farnosti 1682 sa v literatúre vyskytuje opakovane.

 

Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999, str. 78;
Karol Havran: Úryvky z minulosti Lábu, in: Kniha o príchode Lábjanov do Ameriky, Chicago 1941, str. 184;
Milan Greguš: Kňaz Ignác Juračka, in: Stupava – ročenka 2009, str. 78

Kamerové systémy