V roku 1951 bol vo Veľkých Levároch založený Poľovný ochranný spolok pri JRD. Pri organizačných zmenách zastrešujúcich zväzoch v šesťdesiatych rokoch prišlo k transformácii spolku na Poľovnícke združenie Veľké Leváre. To dnes hospodári na takmer 2000 hektároch pozemkov.

V roku 2013 dalo poľovné združenie zhotoviť pamätnú tabuľu svojim zosnulým členom. Tabuľa je umiestnená na budove domu smútku.

 

Kamerové systémy