Dobrovoľný hasičský spolok v Závode vznikol v roku 1887. Počas 1. svetovej vojny jeho činnosť ochabla, ale počas nasledujúceho obdobia aj počas ďalšej vojny už hasiči z obce vzorne zasahovali.

Členovia DHZ Závod odhalili 1. novembra 2013 pri kostole na cintoríne v Závode pomník na pamiatku zosnulým kolegom z obce. Pomník posvätil miestny farár Peter Kudláč. Pomník bol odhalený zároveň s pomníkom nenarodeným deťom.

 

Juraj Egl: Pomník zosnulých členov DHZ Závod, 5. 11. 2013, in: www.zahori.sk

Kamerové systémy