Dobrovoľný hasičský spolok v Závode vznikol v roku 1887. V období 1. svetovej vojny jeho činnosť ochabla, ale počas nasledujúceho obdobia aj ďalšej vojny už hasiči z obce vzorne zasahovali.
Členovia DHZ Závod odhalili 1. novembra 2013 pri kostole na cintoríne v Závode pomník na pamiatku zosnulým kolegom. Pomník posvätil miestny farár Peter Kudláč. Pomník bol odhalený zároveň s pomníkom nenarodeným deťom.

 

Juraj Egl: Pomník zosnulých členov DHZ Závod, 5. 11. 2013, in: www.zahori.sk

Ferdinand Jozef Huttya (1850 - 1913), Závod
Obetiam 2. svetovej vojny, Závod
Jozef Vrablec a Štefan Vrablec, Závod
Pomník padlých, Závod
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Závod
Nenarodeným deťom, Závod
Kamerové systémy