V roku 1882 viedol gróf Štefan Weckheim zakladajúcu schôdzu Ohňohasičského spolku na obecnom úrade. Pri založení mal spolok 79 členov, z toho 46 v činnej službe. Od roku 1889 mali hasičskú zbrojnicu postavenú obcou. Spolok svoju činnosť neprerušil ani počas rokov svetových vojen.

Na dome smútku vo Veľkých Levároch je dnes v poradí už druhá pamätná tabuľa venovaná zosnulým hasičom. Bola osadená po roku 2011. Podľa použitia výrazu požiarnik na jej predchodkyni sa dá usudzovať, že tá tam bola osadená ešte asi za socializmu.

 

??: Dobrovoľný verejný hasičský zbor Veľké Leváre 1883, in: www.levare.sk

Kamerové systémy