Prípravnú schôdzu pre založenie hasičského spolku v Malých Levároch zorganizoval správca veľkostatku grófa Štefana Weinckheima v roku 1883. Nasledujúci rok boli spolku schválené stanovy, základnými protipožiarnymi prostriedkami bol vybavený v roku ďalšom. Jeho predsedom sa stal Ján Weizer. V prvopočiatku mal spolok 13 členov, ktorým velil Ján Fiala. V roku 1930 v zbore posvätili novú hasičskú zástavu, z ktorej v dobe socializmu niektorí členovia vystrihli postavu sv. Floriána, patróna hasičov. Zástavu zrenovovali až v roku 1994. V roku 1961 bola v obci zbúraná pôvodná hasičská zbrojnica, novú začali stavať už v roku 1957.
Pamätná tabuľa zosnulým hasičom bola osadená v roku 2014 alebo 2015 na dome smútku pri príležitosti 130. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci.

Toni Gúth, Helena Gúthová: Levárky, Bratislava 1997, str. 229-233,
Peter Brezina a kol.: Hasiči na Záhorí a Myjavsko - brezovských kopaniciach 1875-2010, str. 80

Kamerové systémy