Tomáš Masaryk (1850 - 1937) sa oficiálne sa narodil v Hodoníne v rodine otca Slováka 7. marca 1850. Počas študentských rokov sa zoznámil a neskôr oženil s Američankou, po ktorej získal prímenie Garrigue. Ako profesor pražskej univerzity prichádzal do styku s početnou mladou slovenskou komunitou. Od začiatku 90-tych rokov 19. storočia vstupuje do politiky, stane sa poslancom rakúskeho ríšskeho snemu, po počiatočnej loajalite sa stáva kritikom monarchie. Krátko po vypuknutí 1. svetovej vojny odišiel do západnej Európy, kde spolu s Edvardom Benešom a Milanom Rastislavom Štefánikom zorganizoval československý odboj proti Rakúsko-Uhorsku. So vznikom Československa sa stal jeho prvým prezidentom, vo funkcii bol opakovane potvrdený a zotrval v nej do roka 1935, keď abdikoval zo zdravotných dôvodov.
Pred školou v Máste bol 8. septembra 1926 odhalený pomník T. G. Masarykovi v podobe busty na budove Roľníckeho domu. Jej autorom bol stupavský kamenár Anton Weinberger. Slávnostnými rečníkmi pri jej odhalení boli župan M. Bella a minister A. Štefánek. Odhaleniu busty T. G. Masarykovi predchádzalo odhalenie pomníka padlých v Máste v ten istý deň. V marci 1939 bustu odstránili prívrženci slovenskej samostatnosti. Keď sa 9. mája 1945 ujal činnosti Miestny národný výbor v Máste, jeho prvou agendou bolo práve vyšetrovanie udalosti odstránenia Masarykovej busty.

 

Svetozár Prokeš: Stupavčania a Mášťania v prvej svetovej vojne, in: Stupava - história-pamiatky-osobnosti-príroda 2007, str. 50;
Anton Hrnko: Koniec prvej republiky a roky vojny, in: Mesto Stupava v minulosti a dnes, Bratislava 2011, str. 333

 

Kamerové systémy