V roku 1945 bola na pomník padlých pridaná pamätná tabuľa z viacerých kusov (tak ako to umožňovali okraje podstavca) s nápisom PADLÍ V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ. Takéto označenie však zužovalo záber spoločenského významu tabule, pretože v zozname boli pravdepodobne aj ďalší občania mesta, ktorí zahynuli v protifašistickom odboji. Asi v roku 1970 (?) spolu s pamätníkom SNP vznikla nová pamätná tabuľa padlým protifašistickým bojovníkom umiestnená dnes vedľa pamätníka a staršiu pamätnú tabuľu mohli z pomníka padlých pravdepodobne v tej dobe zložiť.

 

Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch, Bratislava 1963, str. 38

Kamerové systémy