V roku 1964 postavila miestna organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov pamätník obetiam 2. svetovej vojny a SNP. Bol z bloku lomového kameňa na betónovom podstavci s pamätnou tabuľou so zoznamom padlých. Pamätník bol v popredí doplnený o vojnový artefakt (mínomet) a na vrchole kameňa bola päťcípa červená hviezda. O tieto atribúty neskôr prišiel. Pamätník upravovali asi v roku 1994, keď na pamätnú tabuľu s menami siedmych vojakov, dotesali tento letopočet. Stával pred hasičskou zbrojnicou, v roku 2008 ho pri revitalizácii priestoru zrušili a nahradili novým pamätníkom, o ktorom píšeme na inom mieste.
Veliteľ partizánskeho oddielu v ZSSR Ján Nálepka padol pri oslobodzovaní mesta Ovruč v roku 1943. Členovia 1. čsl. armádneho zboru v ZSSR Tomáš Jelašič a Štefan Bauer padli v bojoch o Dukliansky priesmyk v roku 1944. Vojak Štefan Balog zomrel v domažlickej nemocnici počas návratu z nemeckého zajatia. Ferdinand Blažíček a Ernest Takáč padli ako príslušníci povstaleckej armády.

 

Magdaléna Dovičičová: Spomienky na druhú svetovú vojnu, in: Stupava, história-pamiatky-osobnosti-príroda 2009, str. 38;
Anton Hrnko: Koniec prvej republiky a roky vojny, in: Mesto Stupava v minulosti a dnes, Bratislava 2011, str. 324, 325

Kamerové systémy