Na budove obecného úradu bývala pamätná tabuľa venovaná oslobodeniu obce sovietskou armádou. Umiestnená bola na fasáde budovy zo strany kostola ešte v roku 2007. Jej ďalší osud je nám neznámy. Pamätnú tabuľu odhalili 9. mája 1970, bola zo sériového radu tabúľ, ktoré v tom čase osadzovali v obciach bývalého senického okresu.

Kronika obce Studienka, 1951, str. 243, in: e-kroniky.sk/studienka/

Pomník padlých, Studienka
Nenarodeným deťom, Studienka
Florian Subjak (1920 - 1946), Studienka
Kamerové systémy