Pamätnú tabuľu dali zhotoviť lesní hospodári po prehliadke malackých lesov s majiteľom Mikulášom Pálffym, po ktorom zvolal v roku 1899 34. národné zhromaždenie lesníkov do Bratislavy. Bola umiestnená v lese pri Rohožníku.

Pamätnú tabuľu rozbil vandal. Ervín Blažíček z Malaciek ju pozliepal a odovzdal Múzeu Michala Tillnera, ktoré ju má umiestnenú v kryptách malackého františkánskeho kláštora.

 

Lucia Vidanová: Rozvíjajme odkaz predkov, in: Malacký hlas 4/2010, str. 7

Kamerové systémy