V roku 1925 bola založená stupavská organizácia KSČ pod názvom Bunka Lenin. V tom istom roku sa jej niektorého zasadnutia zúčastnil Klement Gottwald, neskorší prezident ČSR. Stretnutie so zakladajúcimi členmi KSČ v Stupave, ktorí na Gottwaldovu návštevu spomínali, bolo podnetom pre stupavského rodáka a člena KSS Pavla Štefu navrhnúť pamätnú tabuľu k týmto udalostiam.
Mramorová pamätná tabuľa pripomínajúca návštevu Klementa Gottwalda na schôdzi stupavskej organizácie KSČ v roku 1925 bola odhalená na postrannej fasáde budovy MNV (radnice) 23. novembra 1975 (Pripomíname súčasným i budúcim generáciám, že Klement Gottwald sa v r. 1925 zúčastnil na straníckej schôdzi MO KSČ Bunka Lenin v Stupave. Odhalené 23. novembra na 50. výročie založenia KSČ v Stupave).

Pozn.: V texte tabule pravdepodobne nedopatrením rytcov chýbal letopočet 1975.
Použitá literatúra: Vojtech Erdélyi: Odhalenie pamätnej tabule na priečelí budovy MNV v Stupave, str- 52-55, in: Kronika Stupavy 1975

Kamerové systémy