M. R. Štefánik na štúdiách v Prahe pôsobil v slovenskom spolku Detvan. V roku 1904 odišiel do Paríža, kde sa venoval astronómii. Po vypuknutí 1. svetovej vojny vo francúzskej armáde nastúpil do vojenskej leteckej školy, hodnostne postupoval a ako podporučík nastúpil na západný front a neskôr do Srbska. Vo februári 1916 založili spolu s Masarykom, Benešom a Durichom v Paríži predchodcu Československej národnej rady, ktorá mala šíriť myšlienku nezávislosti Čechov a Slovákov na Rakúsko – Uhorsku. Štefánik potom podnikal ďalšie diplomatické a politicko-vojenské misie po celom svete. Od 20. júna 1917 mal už hodnosť generála. Medzinárodná situácia a aj uznanie Čsl. Národnej rady ( v zložení Masaryk, Beneš, Štefánik) vo svete potom napomohli, že sa Rada mohla vyhlásiť za exilovú vládu ešte krátko pred vznikom Československej republiky. M. R. Štefánik minister vojny novej republiky zahynul spolu s trojčlennou posádkou pri leteckom nešťastí blízko Ivanky pri Dunaji.
Na schôdzi Okresnej osvetovej komisie 9. marca 1929 sa zišlo reprezentatívne zloženie občanov Stupavy a Mástu. Dohodli sa na ňom na vybudovaní pomníka M. R. Štefánikovi. Peniaze na tento účel sa odkladali už z podujatí konaných pred schôdzou. Pomník v podobe Štefánikovej sochy v životnej veľkosti na vysokom podstavci dali postaviť pred školou. Odhalený bol už 23. júna 1929 za účasti ministra školstva a národnej osvety Antona Štefánka, krajinského prezidenta Jána Drobného a ďalších osobností. Hlavným rečníkom bol Štefánikov priateľ, vládny radca Ferdinand Písecký. Jeho autorom bol stupavský sochár Anton Weinberger. Za samotný pomník sochár zinkasoval 8 tisíc korún, ďalšie náklady si vyžiadali stavebné práce a logistické zabezpečenie, ktoré rôzni občania väčšinou poskytli ako dar. V 50-tych rokoch minulého storočia za tmy sochu nenápadne odstránili a pravdepodobne zničili.

 

Ľ. Somolányi: Stupavčania majú opäť pomník francúzskeho generála, in: Záhorák 16. 5. 2005;
Gabriela Prokešová: Odhalenie busty M. R. Štefánika v Stupave, in: Podpajštúnske zvesti 5/2005, str. 8, 9

 

Kamerové systémy