Ján Nálepka bol učiteľom v Stupave a po vyhlásení autonómie prišiel o učiteľské miesto pre ľavicové zmýšľanie. Vstúpil do slovenskej armády, kde dosiahol hodnosť kapitána. Pôsobil v zaisťovacej divízii na východnom fronte. Prebehol k ruským partizánom. Padol pri oslobodzovaní ukrajinského mesta Ovruč. V roku 1945 dostal vyznamenanie Hrdina Sovietskeho zväzu.

Už pri prvých oslavách SNP 29. augusta 1945 odhalili na budove školy pri kostole v Stupave pamätnú tabuľu Jánovi Nálepkovi s jeho fotomedailónom. Na tejto škole pôsobil v rokoch 1935 až 1939. V roku 1947 bola otvorená školská budova na pomedzí Mástu a Stupavy, do staršej budovy zostali chodiť len prvé ročníky školákov. V polovici osemdesiatych rokov dostavali novú školskú budovu na Školskej ulici. Do nej pamätnú tabuľu premiestnili z budovy starej školy, keďže už stratila vzdelávací účel. Od roku 1948 škola v Stupave niesla Nálepkovo meno.

 

 

NA TEJTO ŠKOLE PÔSOBIL V ROKOCH

1935 AŽ 1939 AKO UČITEĽ

HRDINA SSSR A ČSR

KAP. JANO NÁLEPKA

ZOMREL AKO PARTIZÁN HRDINSKOU

SMRŤOU V BOJI O MESTO OVRUČ NA

UKRAJINE DŇA 16. XI. 1943.

ZA VLASŤ ŽIL, BOJOVAL A ZA ŇU

POLOŽIL SVOJ ŽIVOT.

Z VĎAČNOSTI A PRE SPOMIENKU OBČANOV
VENUJE
NÁRODNÝ VÝBOR V STUPAVE.

 

Magdaléna Dovičičová: Spomienky na druhú svetovú vojnu, in: Stupava, história-pamiatky-osobnosti-príroda 2009, str. 37

Kamerové systémy