František Maxa († 1969), VO Záhorie
Blažej Michút († 1996), VO Záhorie
U Štachety, VO Záhorie
Kamerové systémy