Na trojmedzí panstiev prináležiacich Korlátskemu, Plaveckému a hradu Ostrý kameň bola začiatkom 18. storočia rozhraničovacím bodom dominantná borovica. V roku 1722 postavili na jej mieste trojbokú murovanú stavbu (červenou farbou označená stavba je na tomto mieste zachytená už na mape 1. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska) a označili ju tabuľkami panstiev. Na tabuľkách je zaznačený tento rok a pôvodný názov miesta Hlawna borowicza. Vplyvom stavby prišlo aj k ľudovému premenovaniu miesta, už minimálne od konca 19. storočia sa lokalita prezývala U Štachety. Miesto sa nachádza na ceste z Mikulášova do Prieval vo VO Záhorie na pomedzí bývalých chotárov Mikulášova, Prieval a Bílkových Humeniec.

 

Ľuboš Ožvold (1981 - 2015), VO Záhorie
František Maxa († 1969), VO Záhorie
Blažej Michút († 1996), VO Záhorie
Kamerové systémy