Štefan Gašparovič sa stal farárom vo Vysokej pri Morave v roku 1885 po pozvaní patrónom grófom Károlyim. Od počiatku sa tu zaoberal prestavbou kostola, ktorá sa vykonala v rokoch 1890 až 1892. Bol tiež pri založení spolku remeselníkov a roľníkov Hochštetskej vzájomnej pomocnice, ktorej ustanovujúca schôdza bola 7. februára 1897. Zomrel po nevydarenej operácii vo Viedni, ale obyvatelia obce si ho previezli a pochovali na svojom cintoríne.

Farárovi Š. Gašparovičovi dali veriaci z obce zhotoviť pamätnú tabuľu. Odhalili ju na priečelí kostola v roku 1928.

Na priečelí kostola sa nachádzajú ďalšie dve pamätné tabule odhalené pri 50. a 100. výročí prestavby kostola.

 

??: Významné osobnosti a rodáci, in: Vysoká pri Morave od praveku po dnešok (zost. Vendelín Nerád), 1996, str. 144

Pomník padlých, Vysoká pri Morave
Prvé verejné zhromaždenie, Vysoká pri Morave
Obetiam 2. svetovej vojny, Vysoká pri Morave
Zoltán Halmaj (1881 - 1956), Vysoká pri Morave
Kamerové systémy