Štefan Gašparovič sa stal farárom vo Vysokej pri Morave v roku 1885 po pozvaní patrónom grófom Károlyim. Od počiatku sa tu zaoberal prestavbou kostola, ktorá sa vykonala v rokoch 1890 až 1892. Bol tiež pri založení spolku remeselníkov a roľníkov Hochštetskej vzájomnej pomocnice, ktorej ustanovujúca schôdza bola 7. februára 1897. Zomrel po nevydarenej operácii vo Viedni, ale obyvatelia obce si ho previezli a pochovali na svojom cintoríne.

Farárovi Š. Gašparovičovi dali veriaci z obce zhotoviť pamätnú tabuľu. Odhalili ju na priečelí kostola v roku 1928.

Na priečelí kostola sa nachádzajú ďalšie dve pamätné tabule odhalené pri 50. a 100. výročí prestavby kostola.

 

??: Významné osobnosti a rodáci, in: Vysoká pri Morave od praveku po dnešok (zost. Vendelín Nerád), 1996, str. 144

Kamerové systémy