Pomník SNP, ktorého autorom je sochár Jozef Barinka, bol v Malackách postavený pred základnou školou v roku 1970. Priestor pred školou v parkovej úprave bol zároveň premenovaný na Námestie SNP (pôvodnejšie Námestie M. Kollára). Pomník v podobe steny s abstraktným reliéfom dopĺňa samostatne umiestnená pamätná tabuľa venovaná padlým antifašistom. Do doby postavenia pamätníka SNP úctu k hrdinom Povstania pripomínala viacdielna pamätná tabuľa hrdinov padlých v SNP dodatočne osadená na pomníku padlých.

 

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 2, Bratislava 1977, str. 217

Kamerové systémy