Pomník SNP, ktorého autorom je sochár Jozef Barinka, bol v Malackách postavený pred základnou školou v roku 1970. Priestor pred školou v parkovej úprave bol zároveň premenovaný na Námestie SNP (pôvodnejšie Námestie M. Kollára). Pomník v podobe steny s abstraktným reliéfom dopĺňa samostatne umiestnená pamätná tabuľa venovaná padlým antifašistom. Do doby postavenia pamätníka SNP úctu k hrdinom Povstania pripomínala viacdielna pamätná tabuľa hrdinov padlých v SNP dodatočne osadená na pomníku padlých.

 

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 2, Bratislava 1977, str. 217

Väzneným hrdinom SNP, Malacky
Ľudo Zúbek - hrob, Malacky
Alexander Izakovič Dubovskij († 1945), Malacky
Mansvét Jozef Olšovský (1873 - 1935), Malacky
Oslobodenie, Malacky
Padlým antifašistom, Malacky
Pomník padlých, Malacky
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Malacky
Hrdinom Červenej armády, Malacky
Mikuláš Pálffy - obhliadka lesa, Malacky
Ľudo Zúbek (1907 - 1969), Malacky
Kamerové systémy