Na dome v strede obce je pamätná tabuľa venovaná prvému zhromaždeniu občanov na tomto priestranstve, ktoré sa tu konalo po oslobodení obce sovietskou armádou. Udalosť nie je presnejšie datovaná, ale prvé zhromaždenia v obciach sa konali už pár dní po ich oslobodení a volili sa na nich orgány riadenia obce. Letopočty 1944, 1945 na tabuli pravdepodobne označujú roky, v ktorých sa oslobodzovalo územie ČSR.

Kamerové systémy