Medzi Gajarmi a Suchohradom 12. marca 1941 voda roztrhla hrádzu na rieke Morave. Voda strhla v Záhorskej Vsi 31 domov, na troch miestach podmyla železničnú trať o život však našťastie nikto neprišiel. Obci pomáhalo ženijné vojsko. Po povodni prišiel do obce prezident Jozef Tiso a prisľúbil pomoc pri náprave škôd. Postihnutým občanom boli nasledujúci rok postavené nové domy.

Travertínový pamätník na pripomenutie povodne z roku 1941, ktorá postihla Záhorskú Ves je na križovatke ulíc Hlavnej a Stupavskej. Do dvoch stranách trojstenného pylónu je rozložený majuskulný nápis NA PAMÄŤ POVODNE 12. III. 1941 a reliéfne obrazy v ich horných častiach (matka s dieťaťom na ramene a žena symbolizujúca útek pre povodňou). Na tretej strane je na ich mieste majuskulným písmom zaznamenaný pamätný nápis. Autorom pamätníka z roku 1944 je akademický sochár František Draškovič. Okolo pamätníka je malý parčík, kde boli po oslobodení dočasne pochovaní 4 padlí červenoarmejci.

 

POSTAVENÉ NA

PAMÄŤ POVOD-

NE, KTORÁ POSTI-

HLA OBEC 12. III. 1941.

ZNIČENÝCH BOLO

31 DOMOV. KTORÉ

BOLY ZA PODPORY

ŠTÁTU A HSĽS V

ROKU 1942 ZNO-

VU VYBUDOVANÉ.

 

Oto Šimkovič: V objatí rieky Moravy, Bratislava 2012, str. 27, 28

Jiří Kostka, Anton Skácel: František Draškovič, Bratislava 1977, str. 13

Pomník padlých, Záhorská Ves
Obetiam 2. svetovej vojny, Záhorská Ves
Lucia Poppová (1939 - 1993), Záhorská Ves
Kamerové systémy