Michal Melíšek (1854 - 1917) bol za rímsko-katolíckeho kňaza vysvätený v roku 1877. V roku 1895 sa stal farárom vo Veľkých Levároch. Vo farnosti založil Bratstvo Božského srdca Ježišovho a pripravoval založenie časopisu Bratstva po dohode s jezuitským pátrom Andrejom Kubinom, ktorý mu prisľúbil pomoc. Prvé číslo časopisu vyšlo 15. júna 1897. Vydavateľom a redaktorom bol Michal Melíšek, adresa redakcie bola na fare vo Veľkých Levároch. Posol sa tlačil v trnavskej tlačiarni Žigmunda Wintera. Časopis mal úspech a odberateľov aj medzi americkými Slovákmi. Melíšek sa pre pastoračnú zaneprázdnenosť čoskoro zriekol vydávania časopisu a prenechal ho trnavským jezuitom už od 2. ročníka. Do roku 1949, keď časopis zanikol, vyšlo 52 ročníkov. Vo vydávaní pokračovali slovenskí jezuiti v Kanade od roku 1974, kde vyšlo 17 ročníkov a v roku 1991 sa už jeho vydávanie vrátilo v slobodných pomeroch na Slovensko.

Na budove rímsko-katolíckej fare pri stom výročí založenia časopisu Posol odhalili v roku 1997 pamätnú tabuľu, ktorú venovala obec a redakcia časopisu.

 

Milan Hromník: Veľké Leváre, 1997, str. 63 - 67

Matvej Knochinov (1900 - 1945), Veľké Leváre
Zosnulým poľovníkom, Veľké Leváre
Zosnulým hasičom, Veľké Leváre
Anton Štefánek (1877 - 1964), Veľké Leváre
Ladislav Slovák (1919 - 1999), Veľké Leváre
Kamerové systémy