Pomník padlých v obci odhalili v máji 1924. Je na ňom zoznam 88 padlých vojakov z obce. Pri posledných sú uvedené už povojnové roky úmrtia. Dá sa predpokladať, že išlo o zranených, či invalidných vojnových veteránov. Autorom pomníka bol sochár Dvořák z Břeclavi. Má na pomníku signatúru s pôsobiskom, ktoré zvykol vytesať v tvare BŘECLAVA. Práve to bolo dodatočne zakryté, keď na pomník pridali dve individuálne pamätné tabule obetiam 2. svetovej vojny.
V roku 2019 bol pomník zrenovovaný a po obnove požehnaný biskupom Františkom Rábekom. Iniciátorom a koordinátorom jeho obnovy bol Roman Šimoník z občianskeho združenia Zohor včera a dnes. Rozhodujúcu časť nákladov uhradilo ministerstvo vnútra v rámci programu starostlivosti o vojnové hroby.
Komplexný zoznam padlých vojakov zo Zohoru spracoval A. Wsól v monografii obce. Andrej Wsól: Zohorčania padlí v 1. svetovej vojne, in: Zohor, Zohor 2014, str. 219-221. 

1914 – 1918
PADLÝM HRDINOM
ZA SLOBODU VLASTI
VENOVALI
ZOHORSKÍ VERIACI! 

 

Ščasný Frant.
1891 – 28. 8. 1914
Salaba Nikod.
1886 – 3. 9. 1914
Ščasný Tomáš
1890 – 4. 9. 1914
Didák Jan
1877 – 13. 9. 1914
Jurkovič Mich.
1884 – 22. 9. 1914
Vlček Jan
1888 – 22. 9. 1914
Mifkovič Macej
1884 – 10. 10. 1914
Bertovič Jakub
1891 – 24. 10. 1914
Lukovský Mart.
1884 – 11. 11. 1914
Mifkovič Tom.
1887 – 13. 11. 1914
Hrica Tomaš
1887 – 14. 11. 1914
Valent Ondra
1886 – 16. 11. 1914
Šteffek Martin
1883 – 18.11. 1914
Stroš Aloiz
1885 – 21. 11. 1914
Kostka Tomaš
1877 – 24. 11. 1914
Miko Jozef
1894 – 28. 11. 1914
Križan Jan
1889 – 12. 12. 1914
Mifkovič Tom.
1891 – 18. 12 1914
Medlič Karol
1890 – 2. 1. 1915
Bertovič Jan
1884 – 6. 2. 1915
Lazar Martin
1879 – 15. 3. 1915
Vachálek Štef.
1891 – 25. 3. 1915
Ščasný Frant.
1885 – 13. 4. 1915
Lackó Mich.
1894 – 16. 5. 1915
Mifkovič Joz.
1882 – 20. 5. 1915
Vasek Jan
1884 – 25. 5. 1915
Spusta Štef.
1886 – 2. 7. 1915
Dudek Joz.
1877 – 4. 7. 1915
Kovár Matěj
1882 – 5. 7. 1915
Ožvold Kašp.
1891 – 2. 8. 1915
Ščasný Mich.
1881 – 19. 8. 1915
Hrica Matěj
1885 – 27. 8. 1915
Štefanovič Kaš.
1878 – 31. 8. 1915
Antal Frant.
1885 – 10. 9. 1915
Sloboda Jan
1894 – 11. 9. 1915
Vachálek Jak.
1893 – 20. 9. 1915
Slezák Jan
1892 – 24. 9. 1915
Polák Macej
1894 – 29. 9. 1915
Pavlásek Stef.
1893 – 1. 10. 1915
Kovár Tomaš
1890 – 1915
Havlík Karol
1892 – 1915
Struhár Mart.
1896 – 26. 2. 1916
Mifkovič Frant.
1892 – 24. 12. 1914
Mifkovič Jan
1868 – 25. 6. 1916
Ribár Frant.
1873 – 21. 7. 1916
Sabol Jan
1896 – 2. 9. 1916
Valovič Ignac
1872 – 18. 9. 1916
Matlovič Jan
1898 – 30. 9. 1916
Bertovič Jan
1897 – 23. 10. 1916
Cabadaj Blaž.
1894 – 26. 10. 1916
Jankovič Tom.
1891 – 26. 10 1916
Mackovič Ferd.
1892 – 10. 2. 1917
Havlík Frant.
1898 – 18. 2. 1917
Kostka Tom.
1876 – 19. 2. 1917
Ružička Štef.
1876 – 27. 2. 1917
Valentin Mart.
1896 – 10. 4. 1917
Ribár Valent
1894 – 4. 5. 1917
Lukovský Stef.
1894 – 23. 5. 1917
Komárek Tom.
1897 – 24. 6. 1917
Mikuš Pavel
1899 – 7. 8. 1917
Stribrnský Štef.
1896 – 18. 8. 1917
Hrica Vojtěch
1875 – 19. 8. 1917
Hubka Jan
1893 – 4. 9. 1917
Mackovič Jan
1891 – 1. 10. 1917
Valovič Frant.
1896 – 29. 10. 1917
Slezák Matěj
1892 – 1. 11. 1917
Sloboda Frant.
1896 – 1917
Havran Fabiš
1885 – 10. 4. 1918
Hlavenka Mich.
1873 – 25. 4. 1918
Spusta Valent
1898 – 15. 6. 1918
Havran Peter
1891 – 24. 6. 1918
Ščasný Kašp.
1890 – 1918
Vlček Tomaš
1882 – 3. 10. 1918
Tomašek Mich.
1878 – 1. 11. 1918
Matlovič Jan
1893 – 1. 11. 1918
Lazar Vendel
1870 – 4. 11. 1918
Križan Štef.
1890 – 5. 11. 1918
Štefek Mart.
1887 – 8. 11. 1918
Štefanovič Joz.
1896 – 28. 11. 1918
Ribár Jakub
1892 – 29. 11. 1918
Mifkovič Tom.
1880 – 2. 12. 1918
Ribár Vendel
1889 – 23. 12. 1918
Matlovič Rud.
1898 – 4. 3. 1919
Ščasný Jan
1870 – 4. 3. 1919
Beleš Mich.
1885 – 20. 8. 1919
Braunecker Bed.
1892 – 30. 11. 1919
Ribár Valent
1882 – 4. 5. 1920
Vlček Macej
1890 – 4. 4. 1923

 

Roman Šimoník: História, ktorá preniká do súčasnosti. in: Zohorský hlas 4/2019, str. 5, 6

Poznámka k usporiadaniu: Menoslov padlých na tabuli je v 4 stĺpcoch po 22 mien. Ku každému stĺpcu bolo priradených 22 fotomedailónov, ktoré sme pomenovali podľa poradia menoslovu. Niektoré fotografie boli nahradené obrázkami svätcov. Na niektorých pozíciách sa fotomedailóny do dnešnej doby nezachovali. Malé zmeny po renovácii 2019 sú zdokumentované na porovnávacích fotografiách mennej tabule. Naša fotogaléria vychádza z pôvodnejšieho stavu.

 

Pocta Albínovi Brunovskému, Zohor
Padlým americkým letcom, Zohor
Albert Hubek - Július Stríbrnský, Zohor
Padlým červenoarmejcom, Zohor
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Zohor
Andrej Hlinka - katolícka škola, Zohor
Kamerové systémy