Pomník padlých bol v Závode postavený pri kostole sv. Michala Archanjela. Posvätil ho nitriansky biskup Karol Kmeťko 23. októbra 1921. Dominantou pomníka je socha Piety pod krížom. Na chrbte pomníka je vyrytý zakladateľský nápis. Pod sochou je okrem letopočtov vojny aj majuskulný nápis NA PAMIATKU NAŠIM / PADLÝM BOJOVNÍKOM. Na telese pomníka je pamätná tabuľa s menoslovom padlých vojakov obce v 1. svetovej vojne. Zozadu je vytesaný nápis Založeno / nákladom občanov / V ZÁVODE / L. P. 1921. V roku 1954 bola na pomník osadená dvojdielna tabuľka s menami štyroch vojakov z obce, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny. V roku 2019 bol pomník zrenovovaný.

 

VENDELÍN ŠIŠOLÁK

*1877 +1915.

MARTIN ŽÁK

*1883 +1916.

ŠTEFAN HASÁK

*1885 +1914.

MARTIN VRABLEC

*1874 +1915.

MICHAL PUŠKAČ

*1875 +1915.

JOZEF MAJZUN

*1879 +1915.

JOZEF KOPJÁR

*1880 +1917.

JÁN BENKOVIČ

*1881 +1917.

MICHAL KNOTEK
*1882 +1915.

MARTIN ŠIŠOLÁK

*1883 +1914.

FRANTIŠEK BERNADIČ

*1884 +1914.

FLORIAN JURKOVIČ

*1886 +1914.

ŠTEFAN GAJDA

*1886 +1918.

FLORIAN ŠURINA
*1887 +1914.

JÁN SMRTIČ

*1887 +1914.

JÁN TRAJLINEK

*1889 +1915.

JOZEF VRABLEC

*1889 +1915.

FERDINAND HUTTYA

*1891 +1915.

FRANTIŠEK HUTTYA

*1896 +1915.

MICHAL PREVAJ

*1892 +1916.

JÁN PREVAJ

*1895 +1915.

ŠTEFAN KNOTEK

*1891 +1914.

JOZEF KNOTEK

*1894 +1915.

ŠTEFAN MILAC

*1890 +1915.

JOZEF MILAC

*1892 +1916.

MARTIN DRAHOŠ
*1889 +1915.

JÁN ŠIŠOLÁK

*1890 +1918.

IGNÁC BENKOVIČ

*1890 +1914.

ŠTEFAN PROCHÁSKA

*1890 +1917.

PAVEL HORVÁTH

*1891 +1916.

JOZEF MAJZUN
*1891 +1915.

FLORIAN HURBANEK

*1891 +1915.

MARTIN DRAHOŠ

*1891 +1918.

VENDELÍN GAJDA

*1892 +1915.

VENDELÍN STANEK

*1892 +1915.

JÁN ŠTETINA

*1893 +1915.

JOZEF STUDENIČ

*1893 +1915.

JÁN ŠIŠOLÁK

*1894 +1915.

VENDELÍN PAVELKA

*1894 +1915.

ŠTEFAN ŠIMKOVIČ

*1894 +1915.

ŠTEFAN KOPJÁR

*1895 +1918.

PAVEL BENKOVIČ

*1895 +1918.

PAVEL CHOVANEC
*1895 +1916.

MICHAL VILÉM

*1895 +1916.

JOZEF PREVAJ

*1896 +1916.

JÁN ŠKAPIK

*1896 +1918.

ŠTEFAN DRAHOŠ

*1896 +1915.

PAVEL ŽÁK
*1897 +1918.

VENDELÍN VIDA

*1897 +1915.

ŠTEFAN STANEK

*1898 +1917.

MICHAL STUDENIČ

*1898 +1916.

 

Nižšie publikované osudy niektorých vojakov vypátral v archívoch Štefan Pavelka. Ján Šišolák a Štefan Šimkovič padli v Haliči 7. októbra 1915. Vendelín Pavelka padol 1. augusta 1916 na území Poľska. Rodák z Moravského Svätého Jána Ján Benkovič padol 10. apríla 1914 pri Petrohrade. Jozef Kopiar zomrel 15. októbra 1917 v bratislavskej nemocnici, v Bratislave bol pochovaný. Ján Prévaj zomrel ako zajatec v ruskom Rjašane. Jozef Prévaj padol 30. marca 1916 v Bukovine. Štefan Stanek zomrel 29. októbra 1917 v nemocnici v Komárome. Vendelín Vida padol 23. mája 1916 pri ukrajinskej Volyni. Pavel Žák zomrel 4. júla 1918 v nemocnici, pochovaný je v Kubrej pri Trenčíne.

Peter Vrablec: História obce Závod 1450 – 2000, Senica 2000, str. 44;
Štefan Pavelka: Obete svetových vojen z našej obce Závod, 8. 5. 2020, in: obeczavod.sk

Ferdinand Jozef Huttya (1850 - 1913), Závod
Obetiam 2. svetovej vojny, Závod
Jozef Vrablec a Štefan Vrablec, Závod
Zosnulým hasičom, Závod
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Závod
Nenarodeným deťom, Závod
Kamerové systémy