Pomník padlých v Záhorskej Vsi je z roku 1927. Postavila ho firma Dvořáka z Břeclavi, ktorej signatúra je na podstavci. Na pomníku sa nachádza niekoľko vytesaných nápisov. V čase obnovy pomníka v roku 1946 bola naň pravdepodobne umiestnená aj tabuľa obetí 2. svetovej vojny z obce. Aby mohla byť osadená, bol pomník zvýšený o kubus vo výške novej tabule. Miesto dnešného umiestnenia pomníka nie je pôvodné. Pomník postavili pri kríži v časti Zákostelí, kde stával do roku 1938 starý kostol, ktorý zbúrali. Pomník bol potom premiestnený na exponovanejšie miesto na Hlavnej ulici.

 

K PAMIATKE

PRE ŤAŽKÉ LÚČENIE HORKÝCH

VYLIATÍCH SĹZ SPADLÍM SPOLUOBČANOM VO SVETOVEJ VOJNE.

 

Obnovu Previedla Miestna odbočka sväzu vysl.

front. boj. gen. M. R. Štefánika v Uherskej Vsi

roku 1946 za pomoci spoluobčanov.

 

ZAKLADATELIA PREDSTAVENSTVO SPOLKU

VAL. INVALIDU V UH. VSI ROKU 1927

VENOVANÉ OD SPOLUOBČANÚ.

 

 

 

 

Kar. Wišvader

1896 – 1916

Vend. Hajzel

1876 – 1915

Ciril Pavešič

1883 – 1914

Jan Šimek

1886 – 1915

Matěj Danihel

1897 – 1918

Leop. Vicen

1897 – 1916

Štefan Žvach

1890 – 1915

Štefan Slavik

1884 – 1915

Vend. Matejkovič

1893 – 1915

Viktor Borecký

1897 – 1918

Mich. Šimkovič

1887 – 1916

Pavel Walla

1877 – 1917

Vend. Nerád

1878 – 1918

Štefan Pollak

1896 – 1918

Frant. Hajzel

1884 – 1915

Michal Gbelský

1881 – 1917

Pavel Slavik

1888 – 1914

Tomáš Vicen

1879 – 1917

Frant. Žvach

1894 – 1917

Frant. Slavik

1882 – 1914

Frant. Grujbar

1866 – 1917

Rudolf Jánoš

1894 – 1915

Jan Král

1878 – 1917

 

 

Pavel Fus

1892 – 1915

Jan Drahoš

1883 – 1915

Frant Juriga

1881 – 1914

Vend. Surovič

1880 – 1914

Alojz Obselka

1896 – 1916

Rudolf Popp

1883 – 1914

Jozef Mendl

1884 – 1915

Frant. Klas

1873 – 1918

Leop. Horňak

1877 – 1915

Rudolf Borecký

1896 – 1915

Karol Kadera

1896 – 1918

  

Ludvik

Uher

1888 – 1917

Vend.

Danihel

1875 – 1914

Karol

Veleba

1898 – 1916

Matej

Lenča

1891 – 1915

Štefan

Šarközi

1894 – 1916

Jan

Šišovič

1869 – 1917

Jan

Strna

1884 – 1915

Rudolf

Nerád

1893 – 1915

Martin

Matejkovič

1889 – 1917

Jan

Mizner

1887 – 1916

Michal

Hlavenka

1896 – 1918

Tomaš

Rozbora

1892 – 1917

Frant.

Müller

1894 – 1915

Michal

Tomašek

1873 – 1917

Jakub

Mošovsky

1893 – 1916

Frant.

Pavešič

1894 – 1915

Frant.

Matejkovič

1892 – 1915

Frant.

Danihel

1885 – 1915

Jan

Nerád

1886 – 1915

Michal

Hromadka

1888 – 1917

 

Jozef

Sobolič

1887 – 1917

Jan

Brinich

1895 – 1915

Tomaš

Režny

1891 – 1916

Jozef

Balaš

1890 – 1914

Pavel

Zvolsky

1885 – 1918

Michal

Vilim

1876 – 1916

Pavel

Otrh

1884 – 1918

Frant.

Valentovič

1892 – 1914

Jozef

Šišovič

1895 – 1916

Ciril

Danihel

1893 – 1916

Filip

Režny

1883 – 1915

Jozef

Müller

1890 – 1921

Pavel

Siladi

1897 – 1918

Martin

Režny

1896 – 1917

Frant.

Goldšmid

1884 – 1915

Jozef

Lim

1897 – 1918

Jan

Voltemar

1879 – 1919

Jozef

Homer

1889 – 1915

Jan

Pavešič

1897 – 1919

Tomáš

Gbelsky

1891 – 1914

Florian

Pavešič

1878 – 1916

Jozef

Režny

1897 – 1916

Povodeň 1941, Záhorská Ves
Obetiam 2. svetovej vojny, Záhorská Ves
Lucia Poppová (1939 - 1993), Záhorská Ves
Kamerové systémy