Obec s prispením vysťahovalcov v Amerike dala postaviť pred kostolom pomník padlých vojakov v 1. svetovej vojne v podobe obelisku. Bol slávnostne odhalený 2. novembra 1930. Jeho autorom by mohol byť stupavský sochár Anton Weinberger. Výtvarným prvkom pomníka je katalógové súsošie vojaka s rodinou s umelého kameňa, ktoré bolo pravdepodobne objednané u inej kamenárskej firmy. Dve tabule s menoslovom padlých sú po stranách pomníka. Vpredu je dedikačná tabuľa (SVOJIM, / VO SVETOVEJ VÁLKE / PADLÝM HRDINOM, / VENUJÚ OBČANIA / HOCHŠTETSKÍ.). Vzadu je zaznamenaný rok postavenia kríža a pod ním boli dodatočne vytesané mená troch vojakov. V roku 2018 zrenovoval pomník reštaurátor Vendelín Nerád.

Ignác Smolinský
1891-1914
Albert Mardiák
1890-1914
Karol Novák
1888-1914
Ján Ščepán
1876-1914
František Ščepán
1886-1914
Jozef Štefek
1891-1914
Vendelín Riškovič
1882-1914
Martin Novoveský
1888-1914
Jozef Salay
1886-1914
Pavel Morávek
1891-1914
František Nespala
1881-1914
Karol Klas
1892-1914
Ignác Smolinský
1893-1914
Ján Siládi
1878-1915
Pavel Vinohradsky
1892-1915
Rudolf Grunsky
1896-1915
Ján Čermák
1880-1915
Ján Dvoran
1878-1915
Karol Benca
1889-1915
Ondrej Ftáčník
1892-1915
Štefan Klačko
1880-1915
Ignác Bertovič
1895-1915
Ján Matejkovič
1881-1915
Michal Morávek
1894-1915
Štefan Schneider
1892-1915
Ján Nerád
1888-1915
Jozef Visvader
1875-1915
Jozef Kopča
1888-1915
František Kopča
1891-1915
Michal Gabriš
1891-1915
Ferdinand Kadnár
1891-1915
Alojz Štefek
1888-1915
Michal Dvoran
1887-1915
Ján Húščava
1897-1916
František Sedlák
1888-1916
Alojz Baláž
1889-1916
František Kilyán
1892-1916
Ján Mardiak
1884-1916
Jozef Danihelík
1892-1916
Ján Fischer
1891-1916
Juraj Ščepán
1894-1916
Ignác Ščepán
1898-1916
Albert Nespala
1892-1916
Jozef Ovcharovich
1897-1916
Ján Ulehla
1885-1916
Ján Polák
1895-1916
Pavel Škápík
1891-1916
Štefan Daráž
1891-1916 

 

Ján Grunský
1893-1916
Štefan Nerád
1883-1916
Karol Nerád
1897-1916
Ján Húščava
1896-1916
Frant. Dubniček
1889-1917
František Pavlačič
1897-1917
Pavel Urbanič
1898-1917
Peter Dvoran
1872-1917
František Šablica
1880-1917
Ferd. Novoveský
1896-1917
Ján Kadnár
1874-1917
Ľudevit Neubauer
1897-1917
Ján Kovár
1881-1917
Ján Novoveský
1892-1918
Ignác Pajpach
1884-1918
Adolf Čermák
1897-1918
Štefan Dvoran
1868-1918
František grujbar
1891-1918
Alojz Smolinský
1900-1918
Ján Petrský
1895-1918
Frant. Hromádka
1887-1918
Vendelin Ščepán
1888-1918
Ján Polák
1880-1918
Ondrej Zeman
1897-1918
Florian Dinuš
1897-1918
Leopold Rücker
1886-1919
František Ščepán
1897-1920
Fabián Peško
1890-1924 
NEZVESTNÝ:
Ján Valovič
1887-1914
Arnold Smolinský
1889-1914
Štefan Nerád
1883-1916
František Maroš
1893-1914
Ján Radovič
1884-1914
František Šimunič
1888-1915
František Húščava
1878-1915
Ľudevit Polák
1891-1915 
Jakob Sabol
1886-1915
Jozef Šimunič
1881-1915
Ferdinand Horvát
1897-1916
Juraj Kadnár
1879-1916
Jozef Jurík
1892-1916
Demian Nerád
1886-1918
Pavel Kovár
1895-1918
Ján Jánský
1886-1918 

 

POSTAVENÝ
R. 1930.

Ján Radovič
1888-1915
Jozef Novoveský
1870-1919
Štefan Lisinovič
1880-1918

 

Kamerové systémy