Za dlhodobou snahou postaviť v obci pomník padlých vojakom 1. svetovej vojny boli najmä miestni hasiči. Prvýkrát sa rozhodli postaviť pomník svojim štyrom druhom už v roku 1920, ale zámer nezrealizovali. V rokoch 1921 a 1924 s podnetom výstavby pomníka oslovili obecné zastupiteľstvo a v roku 1935 o ňom opäť rokovali na zborovej schôdzi.
V roku 1930 bol v súdobej tlači oznam o chystaných oslavách narodenín prezidenta T. G. Masaryka vo Veľkých Levároch, pri ktorej mal byť položený základný kameň pomníka padlých. Či bol položený, už nebolo nikde potvrdené, ale rok sa stal omylom uvádzaný ako rok založenia pomníka, ktorý v skutočnosti postavili až v roku 1949. Pomník v tej dobe už venovali padlým v oboch svetových vojnách, dala ho postaviť miestna organizácia Sľub za 87 tisíc korún. Odhalili ho 5. júna 1949. Autorom a realizátorom pomníka by mohla byť kamenárska firma Sojáka z moravskej Strážnice.
Počas 2. svetovej vojny zahynulo 18 občanov Veľkých Levár, z nich 4 zahynuli pri oslobodzovaní obce. Na tabuli pomníka padlých chýbajú mená Gustáv Müller, Ján Baláž, Konštantín Baláž.
V roku 2021 dala obec pomník zreštaurovať sochárovi Ivanovi Pilnému. Obnovený pomník požehnali katolícky farár Jarosław Kinka a evanjelický farár Radoslav Danko 11. novembra 2021.

 

PADLÝ V ROKOCH 1914-1918

BALAŽ ANTON
BORDAČ JÁN
BOKOL ŠTEFAN
BENHAUSER ĽUDEVÍT
CACH ĽUDEVÍT
ČERMÁK JÁN
DÚNAR MARTIN
DÚŠKA JOZEF
HAFFNER ANDREJ
HOLLÝ JÁN
HOLLÝ JÁN
HRUŠOVSKÝ MATEJ
HÓZ MICHAL
HOLLÝ MICHAL
HORÁČEK JOZEF
HÍLL JÁN
HÓZ JÁN
JURKOVIČ ONDREJ
JURKOVIČ MATEJ
JURKOVIČ JOZEF
JURKOVIČ JÁN
KARÁSEK ANTÓN
KALIVODA ŠTEFAN
KOPKA JOZEF
KOVAČOVSKÝ RUDOLF
KUNA JÁN
KUNA MICHAL

KUNA JOZEF
KAISER FERDINAND
KOHÚTEK JÁN
LONČEK JOZEF
MICHALEK JÁN
MURÁNÝI PAVEL
MÜLER ŠTEFAN
MÜLER RAFAEL
PANTL VIKTOR
PAVLIŠ RAFAEL
PELLER AUGUSTÍN
ŽIŠKA PETER
PRÍBILA ŠTEFAN
PRÍBILA JÁN
RIGÁŇ PAVEL
RÚŽA JÁN
SAGLENA JÁN
SOVINEC ONDREJ
ŠÚREK ŠTEFAN
ŠÚREK JOZEF
ŠPAČEK JÁN
UHRINEC FRANTIŠEK
WALTER JOZEF
VRABLIC JÁN
VALACH JÁN
WALTER ARNOLD
ANTÓN PAVLÍK
VRABLIC MICHAL

 

PADLÝ V ROKOCH 1939-1945

GREGOR JÁN
MICHÁLEKJÁN
KUNÍK MARTIN
LUKÁČEK JOZEF
MÜLLER VIKTOR
BALÁŽ JOZEF
DÚNAR MICHAL
KUDIA JOZEF
MÜLLER JÁN
BALÁŽ MIKULAŠ
BLAŽEK JOZEF
HOLEK FRANTIŠEK
ZELENKA JOZEF
DÚŠKA JÁN
HÓZ JÁN

Milan Hromník: Veľké Leváre, 1997, str. 54;
PaV: Pomník padlým, in: Levárske noviny 4/2020, str. 11;
-red-: Pomník padlým je pripomienkou..., in: Levárske noviny 4/2021, str. 5;
PaV: Reštaurátor Ivan Pilný..., in: Levárske noviny 4/2021, str. 6, 7

Matvej Knochinov (1900 - 1945), Veľké Leváre
Zosnulým poľovníkom, Veľké Leváre
Zosnulým hasičom, Veľké Leváre
Anton Štefánek (1877 - 1964), Veľké Leváre
Ladislav Slovák (1919 - 1999), Veľké Leváre
Kamerové systémy