Pomník padlých v Stupave dal v roku 1924 postaviť miestny Okrášľovací spolok nákladom 25 tisíc korún na námestí pred kostolom sv. Štefana kráľa. Autorom pomníka so štíhlym pylónom na masívnom podstavci je pravdepodobne miestny kamenár Anton Weinberger. Pomník postavili na umelo vyvýšenom mieste, ktoré neskôr ohradili nízkou kovanou ohrádkou. Na čelnej strane podstavca je nika s prilbou, mečom a vavrínovou ratolesťou a dedikačná pamätná tabuľa. Z troch strán sú vsadené pamätné tabule s menoslovom 104 padlých vojakov zo Stupavy. Mená vojakov sú na nich umiestnené v abecednom poradí bez datujúcich údajov. V roku 2007 bol pomník zreštaurovaný. Po obnove ho 1. novembra 2007 požehnal miestny farár Felix Mikula.

BALOGH KAROL
BALOGH LUDEVIT
BARTALSKÝ GYULA
BELEŠ ALOJS
BENCA JÁN
BLAŽIČEK JOZEF
BILENÝ PAVEL
BINDER JOZEF
BRBÚCH FILIP
BRBÚCH PAVEL
BREZOVSKY JAN
BUCHTA TOMÁŠ
BUTZ JÁN
CZUCZOR SÁNDOR
DARÁŠ JÁN
FISCHER ANTON
GABRIEL SÁNDOR

GAŠPAROVIČ ANDREJ
GRÜNWALD ALFRED
GUTTMANN SIGFRIED
GUTTMANN ARMIN
GUTTMANN WILHELM
HAJZOCH JOZEF
HASZON JOZEF
HORECKÝ JÁN
HORECKÝ JOZEF
HORVÁTH PETER
HORECKÝ KAROL
HRICA ŠTEFAN
IVÁK PAVEL
IVANIČ MATEJ
ILITY ŠTEFAN
JELAŠIČ ŠTEFAN
JURIA ADOLF

JUSTH OSKAR
JÁNOŠ FRANTIŠEK
KARDIAN JÁN
KAHANEK ONDRA
KLAS LENHARD
KLAS MATEJ
KLAS VALENT
KLAS JOZEF
KRAL TOMÁŠ
KRAL LUDEVIT
KOVAČOVSKÝ JOZEF
KOVAČOVSKÝ VALENT
KOSTKA ŠTEFAN
KUBOVIČ ANTON
LANDL RUDOLF
LACHKOVIČ ANTON
LOWENROSEN ALFRED

MAGYER FERDINAND
MALINA PAVEL
MAROŠ JÁN
MAROŠ JOZEF
MATUŠEK MIHAL
MAGYER ALBERT
MOZA ANTON
MOZA ŠTEFAN
MOZA JÁN
MLINARIK BLAŽEJ
NOVÁK FRANTIŠEK
NOVÁK JOZEF
NÉMETH JOZEF
PEČIMON JÁN
PIAČEK FRANTIŠEK
PIAČEK ŠTEFAN
PIR ŠTEFAN

KASTLER MICHAL
PROSŇAK ANTON
PUŠKAČ LENHARD
PISZK LUDEVIT
RIGLER ANTON
ROZSÁR GÉZA
RÁC ERNEST
SLEZÁK RUDOLF
SCHÖNFELD SAMUEL
ŠČASNÝ KAROL
SMOLIK JÁN
SMOLIK ALBERT
SMOLIK ROCHUS
SOPUŠEK ŠTEFAN
ILITY MICHAL
HOLLUB EDUARD
Dr. GÄRBER ADOLF
ROTTKŐ VLADISLAV

SAMUEL ŠTEFAN
ŠTEFA VALENT
ŠVEC KAROL
ŠTORA FRANTIŠEK
SZUCHOFSKÝ ENGELB.
SZOBIHÁRD RICHARD
TARABA JÁN
TUREK ŠTEFAN
VESELÝ FRANTIŠEK
VESELÝ JOZEF
VILLIM FRANTIŠEK
VLASÁK FRANTIŠEK
VOJKOVIČ KAROL
ZAIC JOZEF
SLEZÁK ANTON
SLEZÁK JOZEF
TITZ EMIL
TITZ ROBERT

 

Nasledujúce dáta o niektorých stupavských vojakoch dohľadal S. Prokeš. Jozef Binder sa narodil v roku 1876. Štefan a František Piaček boli bratia. Štefan padol asi vo veku 20 rokov a František vo veku 18. rokov. Štefan Turek sa narodil v roku 1884, bol slobodný. Zahynul pravdepodobne v oblasti Moldavska v roku 1916, kedy napísal rodičom posledný list. Karol Balogh zomrel 31. decembra 1914 vo veku 30. rokov. Štefan Móza sa narodil v roku 1872, zomrel vo Woronienke v Haliči 13. septembra 1916 vo veku 44 rokov a tam bol i pochovaný.
Štefan Hrica sa narodil 31. augusta 1887 ako druhé dieťa rodičom Ondrejovi a Alžbete rod. Boškovičovej (informáciu poskytla Lubica Hricová, pravnučka Pavla Hrica, staršieho Štefanovho brata).

Svetozár Prokeš: Stupavčania a Mášťania v prvej svetovej vojne, in: Stupava - história-pamiatky-osobnosti-príroda 2007, str. 47, 49

Kamerové systémy