Pri kostole bol v roku 1922 postavený pomník padlým vojakom z 1. svetovej vojny v tvare kríža s Pietou na veľkom hranolovitom podstavci. V čele podstavca je kamenná tabuľa s menoslovom padlých a zakladateľským nápisom, podľa ktorého pomník postavili obyvatelia z obce za významného prispenia amerických krajanov Rosiny Chvalovskej, Anny Moritz a Františka Ossuského. Z každého boku podstavca sú drobnejšie kamenné tabule s pietnymi a biblickými veršami.

Prichádza hodina keď všetci ktorí
sú v hroboch počujú hlas Syna Božieho
a pojdú ti, ktorí dobre činili vzkriesení
do života... a Boh sotre všeliku slzu
s ích očí a smrti už viac nebude,
ani smútku, ani bolesti nebude viac.
O vy všetci, čo idete cestou,
pozorujte a viďte, či je bolesti,
ako je moja bolesť.
Plač. Jer. 1. 12.

 

Hrdinom, ktori v rokoch 1914 – 1918 padli na
bojišti, jako i tým o ktorých neprišlo oznámenie
postavit dali tento pomnik obyvatelia obce
HASPRUNKY, a tež prispela z Ameriki ROSINA
CHVALOVSKA, JANA MORITZ a FRANTIŠEK
OSSUSKI r. 1922.
Menoslov týchto hrdinov je nasledujúci:
BADURA JÁN
CHVÁLA JOZEF ž.
CUPKA MATEJ
GABRIŠ PAVEL
HLAVATÝ JÁN
IFKA JOZEF
IVAN ŠTEFÁN ž.
JURIK MICHAL ž.
KOPOREC FRANTIŠEK ž.
KADLIČEK JÁN
MLYNAROVIČ JÁN
MALÝ ŠTEFÁN
MALÝ DEMIAN
MAJEK ĽUDEVIT ž.
NÍZKY PAVEL ž.
ORGOŇ ŠTEFÁN
ORGOŇ JOZEF ž.
ORGOŇ JÁN ž.
HRUZ JOZEF ž.
OLACH JÁN
PAVELKA FRANTIŠEK
RAKÁR JÁN
SLEZÁK JÁN
SLEZÁK ŠTEFÁN
ŠIŠOLÁK FRANTIŠEK ž.
SMOLARIK JOZEF ž.
ŠEFFER KAROL
TRAVNYK JOZEF
ULLER ONDREJ ž.
VICEN JOZEF
VICEN JÁN ž.
VICEN GAŠPAR ž.
VLČEK AUGUSTIN
VRABLIC PAVEL
ŽILAVÝ JÁN ž.
ŽILAVÝ MICHAL ž.
MALÝ ŠTEFÁN
VALENT PAVEL

 

Nenarodeným deťom, Studienka
Florian Subjak (1920 - 1946), Studienka
Kamerové systémy