V obci pred kostolom je pomník padlým so sochou žehnajúceho Krista. Relevantné údaje o ňom publikoval V. Zajíček vrátane prepisu udalosti z odhalenia zaznamenaného vo farskej kronike. Pomník bol postavený po iniciatíve miestnych vojenských vyslúžilcov a Katolíckej jednoty žien zo zbierky, ktorej významnú časť zložili rodáci z Ameriky. Pomník zhotovil stupavský sochár Anton Weinberger. Bol odhalený 1. mája 1932 a po svätej omši ho posvätil dekan Andrej Brtoš. Na pomníku bola tabuľa s menoslovom 34 padlých vojakov v 1. svetovej vojne. V roku 2006 ju nahradili novou kamennou tabuľou doplnenou o zoznam padlých vojakov v 2. svetovej vojne.

NAŠÍM RODÁKOM

Padlí vojaci v prvej svetovej vojne v r. 1914 - 1918

 

Bartalský Michal
Blažek Valent
Danihel Ladislav
Danihel Matej
Danihel Pavel
Dorčic Ján
Dudášek Šebesta
Haček Karol
Hanuš František
Havlík Ján
Chmela Gregor
Chmela Štefan
Chomucký Pavel
Jarásek Ján
Johanes Jozef
Johanes Martin
Jurica Pavel

 

Klačka Štefan
Kovár Jarol
Krajčír František
Mach Ján
Mach Ján
Marcinec Ján
Mifkovič Tomáš
Míček Štefan
Novotný Filip
Ort-Mertl Štefan
Ort-Šnep Martin
Petrík Matúš
Preisinger Ernest
Snopek Florián
Štefanovič František
Štefek Vendelín
Zobok Jakub

Padlí vojaci v druhej svetovej vojne v r. 1939 - 1945

Biksádsky František
Fila František
Vajarský Matej

Pamätník bol postavený v roku 1932 za podpory amerických Slovákov.
Tabuľa bola obnovená v roku 2006 pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci.

 

Vojtech Zajíček: Vážení spoluobčania!, in: Štvrtčan 2/2008, str. 4

Kamerové systémy