Pomník padlých v Máste bol postavený v roku 1926 pred kostolom sv. Šebastiána. Spomenutý letopočet je vyrytý na podstavci vzadu. Dominujúcim výtvarným prvkom pomníka je socha žehnajúceho Ježiša Krista. Na podstavci sú osadené z troch strán mramorové tabule s menoslovmi padlých vojakov z obce. Boli doplnené fotomedailónmi, ale do dnešných čias sa dochoval len jeden.
Pomník zhotovil stupavský kamenár Anton Weinberger. Bol odhalený 8. septembra 1926. Posvätil ho kňaz Imrich Hojszik a slávnostnú reč predniesol bratislavský starosta Ľudovít Okánik. V ten deň bola v Máste ešte odhalená busta T. G. Masaryka, prvého československého prezidenta. Tieto relevantné údaje o pomníku publikoval S. Prokeš, ktorý dohľadal údaje o vojakovi Jánovi Belzárovi a tým zároveň opravil dátum úmrtia uvedený na pomníku. J. Belzár bol ranený na talianskej fronte a zomrel v nemocnici v rakúskom Klagenfurte 10. januára 1918. Jeho ostatky boli prevezené do Mástu, kde ich na cintoríne pochoval stupavský farár Imrich Hojszik 26. mája 1918.
V júni 2018 sa započalo s rekonštrukciou pomník padlých, ktorú zrealizovali reštaurátori Jozef Hrvoľ a Peter Pohanka. Realizáciu finančne zabezpečil OZ Mástsky potravinový spolok v Stupave s pomocou rímsko-katolíckej farnosti a mesta. Obnovený pomník padlých bol posvätený 18. augusta 2018 dekanom Felixom Mikulom.

Svetozár Prokeš: Stupavčania a Mášťania v prvej svetovej vojne, in: Stupava - história-pamiatky-osobnosti-príroda 2007, str. 50, 51;
Obnova pomníka obetiam 1. svetovej vojny pred kostolom sv. Šebastiána a Rócha v Máste, in: www.stupava-mast.sk

 

MRTVÝM HRDINOM VENUJE
NA PAMIATKU OBEC MÁST.
BANOVIČ JOZEF 1877-1914
BLECHA PETER 1881-1914
KALIVODA ŠTEFAN 1889-1914
MAROŠ JÁN 1884-1915
POLAK JOZEF 1879-1914
DRAŠKOVIČ JÁN 1886-1914
SLEZÁK JÁN 1875-1915
ŠTABLA FRANT. 1887-1915

 

DRAŠKOVIČ ŠEB. 1875-1917
BELZÁR JÁN 1895-1917
IVAN GAŠPAR 1872-1918
MOZA JAKUB 1882-1917
HRICA JOZEF 1890-1919

PALKOVIČ TOMAŠ 1876-1917
DRAŠKOVIČ ŠTEF. 1883-1917
SUCHA FRANT. 1890-1918
SUCHÝ VENDEL 1880-1914

 

LAHKOVIČ ADOLF 1889-1915
HRDINA FRANT. 1893-1915
ÚLEHLA JOZEF 1887-1916
OBRMAR TOMAŠ 1894-1916
ŠVEC JOZEF 1895-1916
SABO JOZEF 1889-1915
SLEZÁK FRANT. 1883-1916
ÚLEHLA LUDVIK 1889-1916
MATULNÍK TOMAŠ 1877-1916
TARO ALOIS 1897-1916

 

Kamerové systémy