Pomník padlých so súsoším dvojice vojakov v Malackách postavili v roku 1929. Autorom súsošia bol sochár Ladislav Majerský. Pôvodnejšie bol súčasťou pomníka menší podstavec v tvare jednoduchého hranola s menoslovom padlých vojakov na dvojdielnej pamätnej tabuli po jeho bokoch. Po 2. svetovej vojne na podstavec umiestnili pamätnú tabuľu z viacerých kusov (tak ako to umožňoval okraj podstavca) s menoslovom protifašistických bojovníkov z mesta, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny. Táto už dnes nie je súčasťou pomníka.

ALBRECHT ĽUDEVÍT
BAKOŠ ĽUDEVÍT
BARTOŠ PAVEL
BENKA JOZEF
BENKA ŠTEFAN
BENKOVIČ JÁN
BENKOVIČ ŠTEFAN
BINČIK CYRIL
BINČIK JÁN
BITTNER FRANTIŠEK
BLAŽÍČEK FRANTIŠEK
BLAŽÍČEK ŠTEFAN
BLAŽÍČEK ŠTEFAN
BLAŽÍČEK MICHAL
BOJNAR MICHAL
BRIMICH JÁN
CICHNER AUGUSTÍN
DANIHEL FRANTIŠEK
DANIHEL JAKUB
DANIHEL JOZEF
DANIHEL PAVEL
DANIHEL ŠTEFAN
DANIHEL ŠTEFAN
DOBROVODSKÝ ALOJZ
DOBROVODSKÝ JÁN
ECKER FERDINAND
FOLTIN IGNÁC
FONAL ŠTEFAN
FRAY KOLOMAN
FUTO ONDREJ
GAJDÁR ŠTEFAN
GAŠPAR FRANTIŠEK
GAŠPAR ŠTEFAN
GAVALÍK AUGUSTÍN
GELINGER JOZEF
GEYER ŠIMON
GREGOS JÁN
GREIF VINCENC
GUT JOZEF
HANUŠ FRANTIŠEK
HANUŠ IGNÁC
HANUŠ JOZEF
HANZLÍK ONDREJ
HAVLÍK ANTON
HAVLÍK JÁN
HAVLÍK JÁN
HAVLÍK JOZEF
HAVLÍK MARTIN
HAVLÍK MICHAL
HAVLÍK VILIAM
HEDVÁBNÝ JOZEF
HORVAT FRANTIŠEK
HORVATH ŠTEFAN
HRICKA JOZEF
IVAN ŠTEFAN
JAKL JOZEF
JANČAR MATEJ
JANČÍK JÁN
JANČÍK JOZEF
JANEČEK FRANTIŠEK
ŽILAVÝ PAVEL

1892 1919
1884 1916
1892 1916
1877 1915
1870 1917
1885 1915
1886 1914
1893 1915
1894 1915
1892 1916
1896 1919
1890 1915
1882 1915
1885 1916
1894 1915
1894 1915
1888 1915
1888 1914
1885 1917
1877 1915
1890 1914
1897 1919
1882 1915
1897 1918
1892 1915
1897 1918
1883 1916
1887 1914
1890 1915
1888 1915
1884 1915
1897 1917
1885 1915
1886 1915
1893 1915
1887 1915
1892 1915
1897 1918
1875 1917
1882 1915
1880 1914
1884 1918
1874 1916
1894 1915
1884 1917
1875 1916
1898 1918
1879 1917
1885 1915
1894 1915
1883 1915
1886 1916
1875 1916
1871 1916
1882 1914
1872 1917
1897 1917
1891 1917
1887 1915
1893 1915
1887 1915

JANÍK JÁN
JELINEK ARTÚR
JELINEK MATEJ
JURICA JOZEF
JURIK ONDREJ
JURKOVIČ ŠTEFAN
KAFKA FRANTIŠEK
KATRABA AUGUSTÍN
KATRABA FRANTIŠEK
KATRABA ŠTEFAN
KOCMUNDA JÁN
KOČÍŠEK ŠTEFAN
KOLLER ANTON
KORDOŠ JAKUB
KORCHACKÝ LEOPOLD
KOVANIČ FRANTIŠEK
KOVÁR JÁN
KOŽUCH JÁN
KOŽUCH JÁN
KOŽUCH JOZEF
KOŽUCH MATEJ
KOŽUCH ŠTEFAN
KOŽUCH ŠTEFAN
KRÁL ALBERT
KRÁL ANTON
KRÁL JÁN
KRÁL JÁN
KRÁL ONDREJ
KRÁL VENDELÍN
KRATOCHVILA JÁN
KRATOCHVILA MICHAL
KRIPPEL JÁN
KRIPPEL MARTIN
KRIPPEL MICHAL
KUČERA JOZEF
KUČERA MICHAL
KUKLOVSKÝ JÁN
KUKLOVSKÝ MICHAL
KURAČKA FERDINAND
KÚRA JOZEF
LONČEK JÁN
MALÝ JOZEF
MALÝ MARTIN
MALÝ MARTIN
MALÝ MATEJ
MALÝ ŠTEFAN
MARCINEC JÁN
MATUŠEK ANTON
MATUŠEK JOZEF
MAXIAN MARTIN
MICHALOVIČ ŠTEFAN
MÍZNER MATEJ
MLÁDEK MICHAL
MLÁDEK MICHAL
MRÁZ JOZEF
MRÁZ JOZEF
MRÁZ MARTIN
MRÁZ ŠTEFAN
MURANYI FRANTIŠEK
OBSELKA JOZEF
ŽILAVÝ JOZEF

1880 1914
1892 1915
1899 1918
1888 1917
1894 1915
1888 1916
1885 1916
1894 1915
1882 1916
1891 1914
1882 1916
1894 1915
1878 1916
1899 1915
1883 1914
1883 1918
1886 1914
1891 1915
1887 1914
1894 1915
1883 1914
1896 1917
1887 1915
1895 1916
1880 1915
1898 1916
1878 1917
1895 1917
1882 1918
1878 1915
1873 1917
1896 1918
1878 1916
1887 1917
1893 1917
1884 1918
1887 1914
1886 1915
1885 1916
1879 1915
1886 1916
1881 1916
1892 1915
1873 1916
1895 1917
1892 1915
1894 1918
1888 1915
1880 1916
1879 1916
1881 1914
1882 1914
1897 1916
1883 1916
1895 1916
1882 1914
1893 1915
1874 1916
1896 1915
1891 1915
1897 1917

OBSELKA MICHAL
ONDREJKA JÁN
ONDROVIČ JÁN
ORESKÝ MATEJ
OREŠANSKÝ JÁN
ORLÍK ANTON
OSLEJ MICHAL
OSUSKÝ ANTON
OSUSKÝ ANTON
OSUSKÝ AUGUSTÍN
OSUSKÝ JÁN
OSUSKÝ JOZEF
OSUSKÝ JOZEF
PAJPACH PAVEL
PAVELKA ANTON
PETRÁŠ JÁN
PISSK FELIX
POLÁK VILIAM
POLLÁK AUGUSTÍN
POLLÁK JÁN
POLLÁK OTO
POLLÁK ŠTEFAN
PROCHAZKA PAVEL
PROKOP JÁN
REISNER ALFRED
REŽNÝ JOZEF
ROHLÍČEK FERDINAND
ROHLÍČEK VILIAM
ROSENSTEIN ARTÚR
ROŠ ĽUDOVÍT
RYBA JOZEF
RYBA JULIUS
SEČKÁR MATEJ
SLEZÁK JÁN
SLOBODA PAVEL
ŠURAN MAXIMILIAN
ŠELC ANTON
ŠELC JÁN
ŠELC MATEJ
ŠELC PAVEL
ŠIMKOVIČ ŠTEFAN
ŠÍP ŠTEFAN
ŠÍRA FRANTIŠEK
ŠPRINGER ANTON
ŠTIFTNER ŠTEFAN
ŠTOKINGER AUGUSTÍN
TABORSKY FERDINAND
TICHY JÁN
TOMAN JÁN
VALENT JOZEF
VANIŠ ALEXANDER
VILEM JÁN
VINCEK JÁN
VISMEK PAVEL
VISMEK ŠTEFAN
VRABEC MIKULÁŠ
WASSERVOGEL FRIDRICH
WESELÝ JOZEF
WOLLNER MICHAL
ZÚBEK MICHAL
ZÚBEK MIKULÁŠ

1883 1914
1895 1915
1886 1915
1880 1917
1889 1914
1898 1917
1887 1918
1896 1915
1896 1915
1895 1916
1890 1916
1887 1915
1883 1918
1880 1915
1876 1919
1885 1915
1884 1916
1894 1915
1895 1918
1876 1917
1898 1914
1882 1916
1892 1915
1892 1916
1882 1919
1887 1916
1892 1915
1898 1918
1887 1917
1889 1915
1896 1916
1896 1916
1894 1919
1896 1915
1890 1915
1884 1915
1884 1914
1894 1917
1889 1915
1890 1915
1894 1915
1888 1917
1894 1915
1879 1916
1892 1915
1882 1918
1889 1915
1883 1918
1890 1915
1882 1916
1885 1915
1897 1916
1874 1915
1897 1918
1892 1915
1892 1920
1894 1915
1896 1916
1892 1914
1879 1916
1875 1915

                ŽIVICA JÁN         1895 1917             ŽDIMAL JÁN              1879 1916

 

Na zozname padlých je aj František Blažíček, ktorý má náhrobok s fotomedailónom na starom cintoríne v meste.

Tu odpočíva v Kristu Pánu
MLÁDENEC
FRANŤIŠEK
BLAŽIČEK
rod. 20. Nov. 1896,
zomr. 23. Marca 1919.
zemr. nasledkem ukrutný Vojný !
Odpočinek večný daj mu Pane !

 

Pozn.: Osudy vojakov z Malaciek bojujúcich v 1. svetovej vojne spracoval podrobnejšie Andrej Wsól (Malačania v 1. svetovej vojne, in: Malacky a okolie 7, Malacky 2014 str. 101 – 156).

 

Väzneným hrdinom SNP, Malacky
Ľudo Zúbek - hrob, Malacky
Alexander Izakovič Dubovskij († 1945), Malacky
Mansvét Jozef Olšovský (1873 - 1935), Malacky
Oslobodenie, Malacky
Padlým antifašistom, Malacky
SNP, Malacky
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Malacky
Hrdinom Červenej armády, Malacky
Mikuláš Pálffy - obhliadka lesa, Malacky
Ľudo Zúbek (1907 - 1969), Malacky
Kamerové systémy