Dominujúcim výtvarným prvkom pomníka padlých v Lozorne je socha žehnajúceho Krista. Autorom pomníka je R. Kocourek z Holíča. Na pomníku sa nachádza jeho signatúra. Menoslov 60 padlých vojakov z obce počas 1. svetovej vojny je rozdelený na troch kamenných tabuliach.

 

BALÁŽ FILIP

1876 – 1918

BRINZÍK JÁN

1883 – 1915

CABADAJ MICH.

1891 – 1915

DRAHOŠ GAB.

1889 – 1916

DUJNIČ JÁN

1891 – 1915

FOLTÝN FRANT.

1895 – 1916

GALBA MICHAL

1887 – 1915

GURAL VENDEL.

1880 – 1916

HUBEK ŠTEFAN

1895 – 1917

JÁNOŠ ALOJZ

1881 – 1914

JÁNOŠ JÁN

1879 – 1916

JÁNOŠ ŠTEF.

1889 – 1916

JÁNOŠ JOZEF

1880 – 1915

JANIK ŠTEF.

1889 – 1915

JÁNOŠ JÁN

1879 – 1916

KOPÁČ VENDEL.

1873 – 1916

KUCHYNKA MEL.

1878 – 1916

KAROVIČ VINC.

1896 – 1916

KOVANIČ ADOLF

1894 – 1916

KUCHYNKA LEN.

1890 – 1918

 

BELONI PETER

1885 – 1917

DUJNIČ FRANT.

1879 – 1916

FORÓ MICHAL

1875 – 1917

FORÓ ANTON

1891 – 1914

GALBA JOZEF

1891 – 1917

HRICA JÁN

1886 – 1914

HINDRA JOZEF

1884 – 1914

HUBEK JÁN

1874 – 1917

HARAMIA MATEJ

1896 – 1916

LEHMANN IGNÁC

1879 – 1916

JÁNOŠ FRANT.

1883 – 1915

JANKOVIČ ŠTEF.

1894 – 1917

JÁNOŠ ADOLF

1897 – 1919

KUCHYNKA LENH.

1872 – 1916

MATUŠEK JÁN

1886 – 1916

MIKULÁŠEK ANT.

1883 – 1918

ŠURINA JÁN

1888 – 1918

VANEK ŠTEF.

1890 – 1914

ŽELIPSKÝ GAB.

1882 – 1918

FOLTÝN PAVEL

1887 - 1920

  

LEHMANN JAK.

1886 – 1917

MASÁR JÁN

1886 – 1914

MUNDOK JOZEF

1875 – 1915

MIHALOVIČ ŠTEF.

1896 – 1919

MIHALOVIČ ŠTEF.

1889 – 1916

ONDRIÁŠ JOZEF

1884 – 1915

ONDRIÁŠ MAT.

1875 – 1915

ORT LENHARD

1872 – 1914

PUŠKÁČ FRANT.

1890 – 1916

POŽGAI VAVRIN.

1875 – 1918

RAGAS LUD.

1898 – 1917

RYBÁR FRANT.

1875 – 1918

RAGAS JÁN

1895 – 1915

SABÓ ŠTEFAN

1880 – 1916

SALER SAMUEL

1885 – 1914

ŠABLICA JÁN

1882 – 1915

TOMAN ŠTEF.

1877 – 1921

VALENT PAVEL

1877 – 1921

VALENT MART.

1889 – 1915

ZEMAN FRANT.

1896 – 1918

Kamerové systémy