Už v prvej vlne rukujúcich vojakov počas 1. svetovej vojny odišlo z obce Láb 70 mužov a postupom času k nim pribúdali ďalší. Pomník padlých v Lábe bol postavený podľa nápisu na pomníku v roku 1929 a požehnali ho 4. augusta toho roka. Postavený bol z verejnej zbierky v náklade 16 tisíc korún. Výtvarným prvkom pomníka je súsošie vojaka objímajúceho rodinu a reliéf zo skrížených insígnií výstroje vojaka. Autorom pomníka je sochár Anton Weinberger zo Stupavy, ktorý je signovaný na nosnom kubuse. Na mramorovej tabuli sa zachovali len niektoré fotomedailóny vojakov.

SVOJIM HRDINOM PADLÝM VO SVET.

VOJNE VENUJE OBEC LÁB

Michal Jurica 1892-1914

Pavel Ledník 1876-1914

Štefan Buday 1883-1914

Blažej Kovár 1890-1915

Ján Klena 1893-1915

Marek Hrebeň 1890-1915

Matej Ort Šnep 1894

Rochus Baček 1889-1915

Izidor Drahoš 1885–1918

Eduard Janec 1879-1915

Frant. Hrebeň 1894-1915

Joachym Žaludný 1889-1915

Richard Čermák 1895-1916

Ján Hrebeň 1895-1916

Mikuláš Rechtorovič 1881-1916

Marcel Chmela 1883-1916

Anton Kočiš 1895-1916

Imrich Chmela 1892-1917

Volfgang Chmela 1888-1917

Alojz Malinovský 1891-1917

Ferdinand Sloboda 1896-1917

Matej Šimkovič 1889-1918

Tomáš Filipek 1875-1918

Matúš Drahoš 1885-1918

Matej Drahoš 1895-1920

 

Kniha o príchode Lábjanov do Ameriky, Chicago 1941, str. 193;
Od hladu, moru, vojny, zachovaj nás, Pane! in: Lábske noviny 1/2014, str. 1

Kamerové systémy