Už v prvej vlne rukujúcich vojakov počas 1. svetovej vojny odišlo z obce Láb 70 mužov a postupom času k nim pribúdali ďalší. Pomník padlých v Lábe postavili z verejnej zbierky v náklade 16 tisíc korún. Odhalený bol 4. augusta 1929. Autorom pomníka je sochár Anton Weinberger zo Stupavy. Na mramorovej tabuli sa zachovali len niektoré fotomedailóny vojakov.

SVOJIM HRDINOM PADLÝM VO SVET.
VOJNE VENUJE OBEC LÁB

.
Michal Jurica 1892-1914
Pavel Ledník 1876-1914
Štefan Buday 1883-1914
Blažej Kovár 1890-1915
Ján Klena 1893-1915
Marek Hrebeň 1890-1915
Matej Ort Šnep 1894
Rochus Baček 1889-19155

Izidor Drahoš 1885–1918
Eduard Janec 1879-1915
Frant. Hrebeň 1894-1915
Joachym Žaludný 1889-1915
Richard Čermák 1895-1916
Ján Hrebeň 1895-1916
Mikuláš Rechtorovič 1881-1916
Marcel Chmela 1883-1916
Anton Kočiš 1895-1916

.
Imrich Chmela 1892-1917
Volfgang Chmela 1888-1917
Alojz Malinovský 1891-1917
Ferdinand Sloboda 1896-1917
Matej Šimkovič 1889-1918
Tomáš Filipek 1875-1918
Matúš Drahoš 1885-1918
Matej Drahoš 1895-1920

 

Kniha o príchode Lábjanov do Ameriky, Chicago 1941, str. 193;
Od hladu, moru, vojny, zachovaj nás, Pane! in: Lábske noviny 1/2014, str. 1

Na cintoríne obci je pochovaný v spoločnom hrobe vojak Matuš Drahoš s manželkou Petronelou, rod. Ondrovičovou.

Kamerové systémy