Pomník padlých so sochou Krista v obci Kuchyňa stojí pri kostole. Bol odhalený 9. mája 1929. Jeho autorom je Dvořák z Břeclavi, jeho signatúra sa nachádza na spodnom kubuse. Menoslov padlých vojakov bol vytesaný priamo do kubusov podstavca, mená boli zväčša doplnené fotomedailónmi. V posledných rokoch boli terčom vandalov, ktorí ich porozbíjali. Po poslednej oprave z roku 2013 sú na pomníku už len tri. Po 2. svetovej vojne bola k pomníku pridaná pamätná tabuľa s menoslovom vojakov z obce v nej padlých.

 

Ján Blaha 1874 – 1916; Jozef Stehlík 1874 – 1917; Štefan Ambra 1878 – 1914; Ján Rybár 1878 – 1915; Jozef Dobiáš 1879 – 1914, Štefan Šimek 1879 – 1916; František Hirner 1880 – 1914; Mikuláš Mikulášových 1883 – 1916; Jozef Petrík 1884 – 1914; Augustín Rechtorovič 1887 – 1915; Štefan Baďura 1888 – 1918; Štefan Palka 1888 – 1916; Martin Šprinc 1888 – 1918; Mikuláš Emríšek 1890 – 1917; Štefan Emríšek 1892 – 1915; Pavel Šimek 1890 – 1915; František Stehlík 1891 – 1914, Emil Kaffka 1891 – 1918; Martin Baček 1870 – 1918; Valentín Rechtorovič 1873 – 1917; Štefan Selič 1880 – 1916; Ján Pribil 1877 – 1916; Tomáš Ambra 1883 – 1917; Štefan Beňka 1888 – 1917; Martin Novosádek 1892 – 1917; Michal Amzler 1893 – 1916; Jozef Cíferský 1879 – 1915; František Cíferský 1884 – 1916; Ján Radič 1891 – 1917; Cyril Binčík 1893 – 1915; Jozef Mundok 1898 – 1914; Ján Zajíček 1880 – 1917; Ján Mikulášových 1886 – 1915; Pavel Slávik 1893 – 1916; Jozef Rúžička 1893 – 1916; Michal Blaha 1893 – 1915; Jozef Sedlák 1880 – 1918; František Ič 1887 – 1917; Ján Baček 1891 – 1917; Jozef Ambra 1893 – 1915; Matej Baláž 1894 – 1918; Jozef Václav 1891 – 1914; Matej Šimek 1883 – 1916; Matej Ruppert 1893 – 1915; Vendelín Rechtorovič 1894 – 1916; Pavel Ambra 1896 – 1917; Ján Palka 1890 – 1919; Michal Baček 1884 – 1918; František Truc 1891 – 11914; Antonín Voržáček 1894 – 1915; Ján Rechtorovič 1886 – 1918; Tomáš Bakaráč 1898 – 1916; Ludvík Danihel 1880 – 1916; Štefan Stehlík 1894 – 1915; Gregor Ič 1896 – 1916; Antonín Senošmíd 1871 – 1918; Štefan Ruppert 1897 – 1918; Hurban Cíferský 1898 – 1918.

 

Pietne turistické miesto na Vysokej, Kuchyňa
Pomník leteckej havárie - 1949, Kuchyňa
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Kuchyňa
Kamerové systémy