Na bojiská 1. svetovej vojny z Jakubova narukovalo 137 mužov. 36 z nich sa už nikdy nevrátilo. Ich mená sú na pomníku padlých pred kostolom. Pomník lemuje majuskulný kruhopis POSTAVILI OBČANIA NA PAMIATKU NAŠICH DRAHÝCH PADLÝCH VO SVETOVEJ VOJNE. Mená vojakov boli na pamätných tabuliach doplnené o fotomedailóny, ktoré sa do dnešných čias už nezachovali. V roku 1946 bola na pomník pridaná pamätná tabuľa s menami padlých vojakov z obce v 2. svetovej vojne.
Nasledovné relevantné údaje o pomníku padlých publikoval J. Šimek. O stavbe pamätníka sa v obci uvažovalo už od roka 1925, ale pre nedostatok finančných prostriedkov sa zámer odkladal. V roku 1934 bol ustanovený výbor pre postavenie pomníka padlých. Jeho členmi boli Martin Knotek (predseda), Emil Horváth (tajomník), Ján Vrablic, Ján Ferenčák a Michal Hajzl. Definitívne sa ujasnilo miesto pre pomník, do ohrady pred kostolom. Základy, schody a ohradu pomníka zrealizovala firma staviteľa Ladislava Slezáka z Malaciek, súsošie anjela so zomierajúcim vojakom (aj teleso pomníka ?) zhotovil kamenár Vladimír Bednarík z Malaciek.
V čase svojho vzniku stál pomník 17 850 korún. V lete roka 2014 bol zrekonštruovaný za 5000 €, z toho obec zaplatila 1000 a zvyšnú časť daroval starosta obce Peter Gajdár. V roku 2022 sa vykonala ďalšia renovácia pomníka s príspevkom 5000 € z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR.

 

BUKOVSKÝ ŠT.
1890-1914.
CALBA JÁN
1894-1918.
HAVLÍK JÁN
1881-1917.
HOMOLA JAKUB
1883-1916.
CHMELA ALOJZ
1897-1916.
CHMELA JÁN
1894-1915.
JURKÁČEK JOZ.
1887-1917.
JURKÁČEK ALOJZ
1893-1915.
JURKÁČEK ANTON
1896-1918.
KLÍMA JÁN
1892-1918.
KOVANIČ JAKUB
1874-1916.
LOPOŠ JOZEF
1882-1916.
MORAVČÍK JÁN
1894-1915.
MRAVÍK JAKUB
1898-1918.
ČERMÁK JOZEF
1891-1915.
MARTINEC JOZ.
1896-1916.
MRAVÍK JÁN
1892-1915.
MORAVČÍK ŠT.
1881-1915.

MALINOVSKÝ MAR.
1877-1915.
MORAVČÍK JOZ.
1881-1914.
POLÁK JOZEF
1888-1915.
POLÁK JOZEF
1894-1915.
SLEZÁK FRANT.
1890-1915.
SLEZÁK POBGR.
1892-1914.
SNOPEK JÁN
1885-1914.
ŠTEPÁN JOZEF
1879-1914.
ŠIMEK JOZEF
1894-1917.
ŠKVOREC ŠTEF.
1891-1918.
TAMER MARTIN
1874-1915.
TAMER FRANT.
1896-1916.
VÍCEN FERD.
1897-1916.
ORTH JOZEF
1872-1916.
ŠARKŐZY MAT.
1878-1915.
ŠARKŐZY JOZ.
1893-1916.
TAMER JÁN
1892-1916.
UHEREK ŠTEF.
1893-1915.

 

Ján Šimek: Jakubov od minulosti k dnešku, Bratislava 2012, str. 241;
Pomník padlých pri kostole, Jakubovské zvesti 2/2014, str. 2;
Rekonštruovaný pomník padlých, Jakubovské zvesti 3/2014, str. 2

Svätí Cyril a Metod, Jakubov
Hrob neznámych vojakov, Jakubov
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Jakubov
Kamerové systémy